Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (aktualizace k 16. 10. 2018) (16.10.2018)

Dokument ve formátu PDF(127.9 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2019 (26.6.2018)

Dokument ve formátu PDF(95.6 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2018 (aktualizace k 26. 6. 2018) (26.6.2018)

Dokument ve formátu PDF(104.3 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2018 (11. 9. 2017) (11.9.2017)

Dokument ve formátu PDF(100 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2018 (21.7.2017)

Dokument ve formátu PDF(101.4 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2017 (11. 9. 2017) (11.9.2017)

Dokument ve formátu PDF(103.5 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2017 (aktualizace k 22. 9. 2016) (18.10.2016)

Dokument ve formátu PDF(106 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2016 (aktualizace k 30.3.2016) (30.3.2016)

Dokument ve formátu PDF(91.9 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2015 (18.9.2014)

Dokument ve formátu PDF(261.5 kB)

Příloha č. 1 Přehled počtu sociálních služeb v Pardubickém kraji (18.9.2014)

Dokument ve formátu PDF(24.8 kB)

Příloha č. 2 Síť sociálních služeb Pardubického kraje pro rok 2015 (verze platná k 26.2.2015) (26.2.2015)

Dokument ve formátu PDF(81.5 kB)

Příloha č. 3 Kritéria financování sociálních služeb (18.9.2014)

Dokument ve formátu MS Excel(336.4 kB)

Příloha č. 4 Priority financování (přechodový a redukční mechanismus) (verze platná k 26.2.2015) (26.2.2015)

Dokument ve formátu PDF(265.7 kB)

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 (18.9.2014)

Dokument ve formátu PDF(84.1 kB)

Příloha č. 6 Výhled financování sociálních služeb v letech 2015 - 2017 (18.9.2014)

Dokument ve formátu PDF(28.7 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2014 (11.6.2013)

Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2014Rada Pardubického kraje schválila na svém jednání dne 19. prosince 2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2014.Cílem akčního plánu je naplňovat jednotlivé priority a opatření střednědobého plánu, vyhodnocovat a aktualizovat síť sociálních služeb na území Pardubického kraje dle aktuálních potřeb poskytování sociálních služeb a v souladu s měnícími se podmínkami a trendy poskytování sociální péče.Ve strategické části akčního plánu je vymezena potřebná síť sociálních služeb pro rok 2014, jsou v ní určeny náklady na zajištění těchto služeb a předpokládaný objem finančních prostředků z jednotlivých zdrojů financování. Pro určení výše nákladů a zdrojů financování byla využita kritéria financování, do jejichž přípravy byli zapojeni poskytovatelé sociálních služeb i zástupci obcí Pardubického kraje. Všem, kteří se na zpracování kritérií financování podíleli, děkujeme. Dokument ve formátu PDF(633.7 kB)

Strategická část akčního plánu rozvoje sociálních služeb na rok 2014 (9.1.2014)

Dokument ve formátu PDF(174.3 kB)

Výhled financování sociálních služeb v letech 2014 - 2016 (9.1.2014)

Dokument ve formátu PDF(22.3 kB)

Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2013 (20.12.2012)

Dne 20. prosince 2012 Rada Pardubického kraje schválila Akční plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na rok 2013 (akční plán).

Akční plán vychází ze stanovených priorit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 – 2015, při čemž zohledňuje aktuální změny v potřebách poskytování sociálních služeb, nové trendy v poskytování služeb, změny v legislativě a financování sociálních služeb. Cílem akčního plánu je vymezit potřebnou síť sociálních služeb v roce 2013, definovat náklady na zajištění této sítě a zdroje jejího financování. Dále akční plán popisuje konkrétní aktivity směřující ke změnám v síti služeb, systému jejího řízení či spolupráci zainteresovaných subjektů a definuje úkoly, které budou realizovány v průběhu roku 2013. Akční plán je ke stažení zde.

Dokument ve formátu PDF(532.1 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.