Zastupitelstvo Pardubického kraje

Logo ANO
Miloš Akerman
Miloš Akerman
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Ivana Dolečková
Ivana Dolečková
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Ing. Bc. Oldřich Jedlička
Ing. Bc. Oldřich Jedlička
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Jiřina Klčová
Jiřina Klčová
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Ing. Jaroslav Kytýr
Ing. Jaroslav Kytýr
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Lukáš Malina
Lukáš Malina
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Ing. Pavel Pinkas, Ph.D.
Ing. Pavel Pinkas, Ph.D.
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Jan Procházka
Jan Procházka
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Ing. Jan Řehounek
Ing. Jan Řehounek
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Dušan Salfický
Dušan Salfický
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
JUDr. David Švec
JUDr. David Švec
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Michal Woff
Michal Woff
Zvolen za: ANO 2011
další údaje
Logo CSSD
Ing. Bohumil Bernášek
Ing. Bohumil Bernášek
Zvolen za: ČSSD
další údaje
Josef Bidmon
Josef Bidmon
Zvolen za: ČSSD
další údaje
Mgr. Ladislav Effenberk
Mgr. Ladislav Effenberk
Zvolen za: ČSSD
další údaje
David Efler
David Efler
Zvolen za: ČSSD
další údaje
Zdeněk Eis
Zdeněk Eis
Zvolen za: ČSSD
další údaje
Petr Fiala
Petr Fiala
Zvolen za: ČSSD
další údaje
JUDr. Jan Chvojka
JUDr. Jan Chvojka
Zvolen za: ČSSD
další údaje
Kroutil Václav, Ing.
Ing. Václav Kroutil
Zvolen za: ČSSD
další údaje
Netolický Martin, JUDr., Ph.D.
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Zvolen za: ČSSD
další údaje
MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D.
MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D.
Zvolen za: ČSSD
další údaje
MUDr. Vítězslav Podivínský
MUDr. Vítězslav Podivínský
Zvolen za: ČSSD
další údaje
Logo Koalice pro Pardubický kraj
MVDr. Ivan Jeník
MVDr. Ivan Jeník
Zvolen za: KPK
další údaje
Radomil Kašpar
Radomil Kašpar
Zvolen za: KPK
další údaje
Línek Roman, Ing., MBA
Ing. Roman Línek, MBA
Zvolen za: KPK
další údaje
Mgr. Petr Řezníček
Mgr. Petr Řezníček
Zvolen za: KPK
další údaje
Bc. Jana Skalická
Bc. Jana Skalická
Zvolen za: KPK
další údaje
Ing. Petr Šilar
Ing. Petr Šilar
Zvolen za: KPK
další údaje
Mgr. Bc. David Šimek
Mgr. Bc. David Šimek
Zvolen za: KPK
další údaje
Šotola Pavel, Ing.
Ing. Pavel Šotola
Zvolen za: KPK
další údaje
Živný René
René Živný
Zvolen za: KPK
další údaje
Logo ODS
Irena Burešová
Irena Burešová
Zvolen za: ODS
další údaje
Michal Kortyš
Michal Kortyš
Zvolen za: ODS
další údaje
Ing. Alexandr Krejčíř
Ing. Alexandr Krejčíř
Zvolen za: ODS
další údaje
PhDr. Magda Křivanová
PhDr. Magda Křivanová
Zvolen za: ODS
další údaje
Ing. Ladislav Valtr MBA
Ing. Ladislav Valtr, MBA
Zvolen za: ODS
další údaje
Logo KSCM
RSDr. Jaroslav Fišer
RSDr. Jaroslav Fišer
Zvolen za: KSČM
další údaje
Ing. Jan Foldyna
Ing. Jan Foldyna, MBA
Zvolen za: KSČM
další údaje
PaedDr. Hana Horská
PaedDr. Hana Horská
Zvolen za: KSČM
další údaje
Mgr. Václav Snopek, CSc.
Mgr. Václav Snopek, CSc.
Zvolen za: KSČM
další údaje
Mgr. Miroslav Žítek
Mgr. Miroslav Žítek
Zvolen za: KSČM
další údaje
Logo STAN
Pavel Eliáš
Pavel Eliáš
Zvolen za: STAN
další údaje
Oldřich Koblížek
Oldřich Koblížek
Zvolen za: STAN
další údaje
Mgr. Hana Štěpánová
Mgr. Hana Štěpánová
Zvolen za: STAN
další údaje

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.