Ing. Pavel Šotola

Koalice pro Pardubický kraj

 

ing. pavel šotola

 

člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči
a neziskový sektor

 

Pavel Šotola se narodil 22. října 1970 v Chrudimi. Pochází z Hrochova Týnce a od roku 1994 žije v Hlinsku. Je ženatý, má dceru a syna. Absolvoval Střední průmyslovou školu stavební ve Vysokém Mýtě a České vysoké učení technické v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. Je držitelem osvědčení Ministerstva vnitra ČR o zvláštní odborné způsobilosti pro výkon činnosti na úseku územního plánování. K jeho zálibám patří lyžování, cyklistika a tanec.

 

Zvolen za Koalici pro Pardubický kraj (členem strany KDU-ČSL od roku 1990).

 

Profesní profil:

 

1996–2002

referent, vedoucí oddělení, vedoucí referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Chrudim, působení především v oblasti územního plánování, stavebního řádu, památkové péče a cestovního ruchu, programu obnovy venkova a dotační politiky státu vůči obcím. (od VI/2002 pověřen zastupováním Okresního úřadu Chrudim v době nepřítomnosti zastupujícího přednosty)
2002–2012 místostarosta města Hlinsko

2010–2012

neuvolněný člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor

2012–2014  člen Rady města Hlinsko
2012–dosud

člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor

2014–dosud člen Zastupitelstva města Hlinsko

 

Členství ve výborech Zastupitelstva Pardubického kraje:

2000–2004 člen výboru Zastupitelstva Pardubického kraje pro regionální a strategický rozvoj kraje
2004–2008 člen výboru Zastupitelstva Pardubického kraje pro regionální rozvoj a vnější vztahy
2008–2010 člen výboru Zastupitelstva Pardubického kraje po životní prostředí, venkov a zemědělství

 

Členství v orgánech společností

 

2013–dosud        člen Výkonné rady Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje

 

Kontakty:
Adresa : Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Telefon : 466 026 100
E-mail : pavel.sotola@pardubickykraj.cz
www : www.koalicepk.cz, www.hlinsko.kdu.cz

 

logo koalice pro pardubický kraj

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.