Rada Pardubického kraje

Netolický Martin, JUDr., Ph.D.
Netolický Martin, JUDr., Ph.D. - hejtman
zodpovědný za finance
Zvolen za: Česká strana sociálně demokratická
Email: martin.netolicky@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 114
další údaje
Línek Roman, Ing., MBA
Línek Roman, Ing., MBA - první náměstek
zodpovědný za zdravotnictví
Zvolen za: Koalice pro Pardubický kraj
Email: roman.linek@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 119
další údaje
Pernicová Jana, Ing.
Pernicová Jana, Ing. - náměstkyně hejtmana
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči
Zvolen za: Česká strana sociálně demokratická
Email: jana.pernicova@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 250
další údaje
Dušek Jaromír, Ing.
Dušek Jaromír, Ing. - náměstek hejtmana
zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost
Zvolen za: Strana Práv Občanů
Email: jaromir.dusek@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 300
další údaje
Kroutil Václav, Ing.
Kroutil Václav, Ing. - radní
zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov
Zvolen za: Česká strana sociálně demokratická
Email: vaclav.kroutil@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 120
další údaje
Křišťál Zdenek, Ing.
Křišťál Zdenek, Ing. - radní
zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy
Zvolen za: Česká strana sociálně demokratická
Email: zdenek.kristal@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 121
další údaje
Navrátilová Ludmila
Navrátilová Ludmila - radní
zodpovědná za investice a majetek
Zvolen za: Česká strana sociálně demokratická
Email: ludmila.navratilova@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 251
další údaje
Šotola Pavel, Ing.
Šotola Pavel, Ing. - radní
zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor
Zvolen za: Koalice pro Pardubický kraj
Email: pavel.sotola@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 100
další údaje
Živný René
Živný René - radní
zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku
Zvolen za: Koalice pro Pardubický kraj
Email: rene.zivny@pardubickykraj.cz
Telefon: 466 026 160
další údaje

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
U Divadla 828, 530 02 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz
KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.