Ing. Roman Línek, MBA, první náměstek hejtmana

Koalice pro Pardubický kraj

 

ing. roman línek, mba

 

člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za investice,
majetek a kulturu

 

Narodil se 6. října 1963 v Pardubicích. Vysokoškolské vzdělání úspěšně ukončil na stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze v roce 1986. Dále v roce 1996 absolvoval dvousemestrální postgraduální studium pro manažery na European Business School Praha a v letech 2010 – 2012 absolvoval čtyřsemestrální studium na CMI ESMA Barcelona a získal titul MBA. Z cizích jazyků na uspokojivé úrovni ovládá angličtinu, němčinu a ruštinu. Externě vyučuje na Univerzitě Pardubice evropskou veřejnou správu.

Je 23 let ženatý a má 2 dcery (1 vnučku). Manželka Šárka Línková, absolventka právnické fakulty Univerzity Karlovy, vede vlastní advokátní kancelář.

Po ukončení studií nejprve působil ve stavební firmě a po revolučních událostech v České republice roku 1989 aktivně vstoupil do veřejné sféry. Zároveň se v prosinci 1989 stal členem KDU-ČSL. V období 2006 – 2009 byl zvolen 1. místopředsedou KDU-ČSL. Dodnes je předsedou KDU-ČSL v Pardubickém kraji. V jiných politických stranách nikdy nepůsobil.

Zvolen za Koalici pro Pardubický kraj (členem KDU-ČSL od roku 1989).

 

Profesní profil:

1990 - 1998 člen zastupitelstva města Pardubic
1991 - 1994 náměstek primátora pro rozvoj města Pardubic
(vznik a založení aktivit typu: Free Zone, smíšený provoz na letišti, Evropský spolkový dům)
1994 - 1996 předseda představenstva a. s. Přístav Pardubice
1996 - 1998 náměstek ministra pro místní rozvoj zodpovědný za regionální politiku, cestovní ruch a evropskou integraci
(mj. přijmutí Zásad regionální politiky vládou premiéra Tošovského, časté vztahy s orgány a představiteli EU)
1998 - 2000 vedoucí referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Pardubice
(do března 2000 předseda Regionální koordinační skupiny Pardubického kraje)
2000 - 2004 hejtman Pardubického kraje
místopředseda Asociace krajů ČR, člen Vědecké rady Univerzity Pardubice, člen Národní delegace pozorovatelů ve Výboru regionů Evropské unie (po vstupu ČR do EU člen Výboru regionů), předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje, místopředseda KDU-ČSL
2005 - 2008 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
- zodpovědný za regionální a investiční politiku a záležitosti EU
člen Vědecké rady Univerzity Pardubice, člen Správní rady Univerzity Pardubice, místopředseda Bezpečnostní rady Pk, člen Společného výboru ČR, Výboru regionů EU ČR (práce v komisích ECOS a CONST)
2009 - 10/2012 náměstek hejtmana Pk pověřený jeho zastupováním
- zodpovědný za finance a majetek
předseda Správní rady Univerzity Pardubice, místopředseda Bezpečnostní rady Pk, člen Správní rady o.p.s. Smetanova Litomyšl, člen Komise Rady Asociace krajů ČR pro regionální rozvoj a evropské záležitosti, člen Komise finanční Rady Asociace krajů ČR, člen Výboru pro nadnárodní a mezinárodní spolupráci a ESPON 2013, člen Výboru regionů EU v Bruselu a jeden ze dvou členů jeho předsednictva za ČR (člen komisí ECOS, CIVEX a CORLEAP – východní partnerství)
2012 - dosud 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje
předseda Správní rady Univerzity Pardubice, místopředseda Bezpečnostní rady Pk, člen Správní rady o.p.s. Smetanova Litomyšl, člen Výboru pro nadnárodní a mezinárodní spolupráci a ESPON 2013, člen Výboru regionů EU v Bruselu a jeden ze dvou členů jeho předsednictva za ČR (člen komisí ECOS, CIVEX a CORLEAP – východní partnerství).

 

Kontakty:
Adresa : Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Telefon : 466 026 119
E-mail : roman.linek@pardubickykraj.cz
www : www.roman-linek.cz

 

logo koalice pro pardubický kraj

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.