JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

ČSSD

 

martin netolický
 

člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za finance

 

Narodil se 22. září 1982 v Ústí nad Orlicí. Po maturitě na gymnáziu Česká Třebová vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, posléze zde absolvoval i doktorské studium. V letech 2002-2006 byl asistentem poslance Radko Martínka. V roce 2006 se stal zastupitelem České Třebové. Od roku 2008 je členem Zastupitelstva Pardubického kraje. V roce 2011 byl pověřen funkcí radního pro zdravotnictví. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se několik let věnoval pedagogické činnosti na Katedře správního práva a správních věd a na Katedře finančního práva.

Je svobodný, k jeho zálibám patří lyžování, cyklistika, divadlo a historie.

Zvolen za ČSSD (člen od roku 2000).

 

Profesní profil:

2002 – 2012 OSVČ – činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
2002 – 2006 asistent poslance Parlamentu ČR
2005 – 2006 poradce ministra pro místní rozvoj
2006 – 2009 lektor společnosti Regionpartner
2008 – 2011 poradce hejtmana Pardubického kraje
2008 – 2012 pedagogická činnost na Univerzitě Palackého v Olomouci
2011 – 2012 člen Rady Pardubického kraje pro zdravotnictví
2012 hejtman Pardubického kraje

 

Veřejné funkce:

2008 – dosud člen Zastupitelstva Pardubického kraje
2011 – 2011 člen Rady Pardubického kraje
2008 – 2011 člen Finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje
místopředseda Majetkové komise Rady Pardubického kraje
2009 – 2012 místopředseda Finanční komise Asociace krajů České republiky
2008 – dosud člen výboru Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod
2006 – dosud člen Zastupitelstva města Česká Třebová
2010 – 2012 člen Rady města Česká Třebová
2006 – 2010 předseda Kontrolního výboru ZM Česká Třebová

 

Kontakty:
Adresa : Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
Telefon : 466 026 114
E-mail : martin.netolicky@pardubickykraj.cz
Facebook: Martin Netolický

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.