Seznam pracovníků odboru dopravy a silničního hospodářství

příjmení, jméno telefon
fax
budova míst. odbor oddělení zařazení
Antošová Petra, Mgr. 466 026 286
C 321 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Benna Patrik, Ing. 466 026 866
B 2134 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Beran Leoš, Ing. 466 026 663
B 2132 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Borská Eva, Bc. 466 026 338
C 340 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Cachovanová Miluše 466 026 364
C 336 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Čiháková Lucie 466 026 362
C 338 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Dryml Mojmír, Mgr. 466 026 360
C 325 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Ferina Tomáš 466 026 158
C 339 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Fuksová Kateřina, Mgr. 466 026 286
C 321 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Gregorová Nicola, Ing. 466 026 867
B 2133 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Kašparová Iva, Mgr. 466 026 665
C 325 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Klouček Miloš, Ing. 466 026 141
C 338 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Kmoníčková Veronika, Bc. 466 026 361
C 336 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Korejtko Aleš, Mgr. 466 026 662
C 337 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy vedoucí oddělení
Krčmářová Zuzana 466 026 866
B 2134 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Krpatová Natálie, Ing. 466 026 866
B 2134 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Kyncl Roman, Ing. 466 026 432
C 309 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Lipan Lutobor, Ing. 466 026 172
C 307 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Mikolin Luboš, Ing. 466 026 369
C 339 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Myšák Mojmír, Ing. 466 026 328
C 308 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti vedoucí oddělení
Petráňová Marie, Ing. 466 026 363
C 340 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Pytáková Martina, Ing. 466 026 365
C 321 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Říha Pavel, Ing. 466 026 296
B 2132 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)   ekonom odboru
Salaba Bohumil, Ing. 466 026 134
C 307 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Stryja Lukáš 466 026 866
B 2134 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Sůrová Lenka, Mgr. et Mgr. 466 026 867
B 2133 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)   právník odboru
Švec David, JUDr. 466 026 407
C 309 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Umbraun Ladislav, Ing. 466 026 164
466 026 394
C 331 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)   vedoucí odboru
Vávrová Pavlína, Mgr. 466 026 367
C 341 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Žabenská Veronika 466 026 171
C 331 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH)  

Poznámka:

  • budova A - Komenského nám. 125
  • budova B - nám. Republiky 12
  • budova C - Komenského nám. 120

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.