Účetnictví

Metodika k reformě účetnictví

Pokyny k předávání finančních a účetních výkazů a zpracování schváleného rozpočtu

Komprimovaný soubor(3 MB)

Novelizované právní předpisy

Komprimovaný soubor(777.8 kB)

ROZPIS METODIKY– seznam příkladů v IL, seznam IL dle témat

Dokument ve formátu MS Word(133.5 kB)

Informační list č. 51

Dokument ve formátu MS Word(171.5 kB)

Informační list č. 50

Dokument ve formátu MS Word(164 kB)

Informační list č. 49

Komprimovaný soubor(130 kB)

Informační list č. 48

Komprimovaný soubor(140.2 kB)

Informační list č. 47

Komprimovaný soubor(472.9 kB)

Informační list č. 46

Komprimovaný soubor(227.1 kB)

Informační list č. 45

Komprimovaný soubor(293.9 kB)

Informační list č. 44

Dokument ve formátu MS Word(218 kB)

Informační list č. 43

Komprimovaný soubor(379 kB)

Informační list č. 42

Komprimovaný soubor(297.2 kB)

Informační list č. 41

Komprimovaný soubor(270.1 kB)

Informační list č. 40

Dokument ve formátu MS Word(185 kB)

Informační list č. 39

Komprimovaný soubor(171.4 kB)

Informační list č. 38

Komprimovaný soubor(295.2 kB)

Informační list č. 37

Komprimovaný soubor(270 kB)

Informační list č. 36

Komprimovaný soubor(182.3 kB)

Informační list č. 35

Komprimovaný soubor(484.4 kB)

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.