Energetický manažer kraje

Energetický manažer:   Ing. Milan Vich telefon  466 026 686 

  1. plní úkoly v oblasti energetické politiky kraje,
  2. vede agendu energetického managementu pro Pardubický kraj,
  3. odpovídá za informační systém Modul Energetický management (analýza a kontrola věrohodnosti dat uložených v informačním systému),
  4. zajišťuje energetický management pro krajský úřad (přezkoumávání spotřeb energií, sběr, sledování a vyhodnocování dat, dohled nad implementací energeticky úsporných opatření a jejich koordinace, nastavení a provoz systému plánování),
  5. metodicky vede energetické manažery krajem zřízených a založených organizací a dotčených osob v oblasti energetiky (dohled nad kontrolními procesy, dohled nad specifikací ukazatelů energetické náročnosti),
  6. zajišťuje plánování, výcvik dovedností a realizaci školení v oblasti energetiky všech dotčených osob,
  7. zajišťuje za Pardubický kraj plnění povinností vyplývajících z ČSN EN ISO 50001,
  8. organizuje přípravu návrhů energeticky úsporných opatření,
  9. zajišťuje metodiku úplnosti souboru měřičů energií pro jednotlivá energetická hospodářství, koordinuje hromadné nákupy energií, připravuje projekty EPC a vypracovává oponenturu energetických projektů a koncepcí v rámci Pardubického kraje.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.