Bezešvý ÚP obcí Pardubického kraje

 

Bezešvý ÚP obcí Pardubického kraje - webová aplikace

 

Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení územního plánování (zpracování mapového podkladu, aktualizace, mapové prvky) ve spolupráci s pracovníkem GIS (webová aplikace a její provoz), vytvořili webovou aplikaci bezešvé rastrové mapy platných územních plánů Pardubického kraje (územní plán, právní stav územního plánu po změně).

 

Aplikace má informativní charakter, nenahrazuje úplné znění územních plánů, které jsou zveřejněné formou dálkového přístupu na odkazech uvedených na této adrese:

http://www.pardubickykraj.cz/územni-plany-mest-a-obci

 

Pro zpracování byly použity hlavní výkresy dostupných územních plánů na oddělení územního plánování. Pro každý hlavní výkres je pomocí dotazovací ikony v aplikaci k dispozici legenda k plochám s rozdílným způsobem využití. Každý územní plán obsahuje odkaz na registrační list  do evidence územně plánovací činnosti obcí (iLAS).

 

Vyhledání parcely nebo obce

    • Kliknutím do vyhledávacího pole se iniciují možnosti obsahu hledání. Správní území obce lze vyhledat zadáním názvu obce a parcely lze vyhledat zadáním názvu katastrálního území a čísla parcely.

katastr

Dotaz do katastru nemovitostí

    • Stačí jednoduše vybrat tlačítko "Dotaz do KN" a kliknout do mapy na požadovanou parcelu. Otevře se aplikace ČÚZK a v novém okně zobrazí údaje z katastru nemovitostí.

dotaz kn

Identifikace legendy ÚP

    •  Pro zobrazení legendy k jednotlivým plochám s rozdílným způsobem využití pro konkrétní hlavní výkres slouží ikona ikona. Poté stačí kliknout na požadovaný výkres a legenda so zobrazí v dolní části aplikace. Pro její úplné zobrazení je potřeba "rolovat dolů".

legenda hlavního výkresu

Podkladové mapy

    • Aplikace umožňuje zobrazit celkem tři podkladové mapy - Základní, Ortofoto a Katastrální mapu. Pomocí jezdců lze měnit jejich průhlednost.

mapy

 

Zobrazení územního plánu

    • Aplikace umožňuje zobrazit pomocí šipky v pravé části legendu aplikace, kde je možné pomocí jezdce zprůhlednit hlavní výkres územního plánu.  

legenda aplikace

 

 

 

 

 


WMS služba - Bezešvý ÚP obcí Pardubického kraje

 


odkaz: http://www.pardubickykraj.cz/bezesvy-up-obci-pardubickeho-kraje

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.