Územní studie a další podklady

Vyhledávací studie dopravního připojení Žamberecka a Ústeckoorlicka na R35

(8.9.2010)

dokumenty

A - Textová část  (405.5 kB) Dokument ve formátu MS Word
B 1 - Přehledná situace 1:50 000  (2.2 MB) Dokument ve formátu PDF
B 2 - Situace širších vztahů  (917.7 kB) Dokument ve formátu PDF
B 3_1 - Zákres do ortofotomapy - díl 1  (3.8 MB) Dokument ve formátu PDF
B 3_2 - Zákres do ortofotomapy - díl 2  (3.5 MB) Dokument ve formátu PDF
B 3_3 - Zákres do ortofotomapy - díl 3  (3.4 MB) Dokument ve formátu PDF
B 4_1 - Koordinační situace - díl 1  (6.5 MB) Dokument ve formátu PDF
B 4_2 - Koordinační situace - díl 2  (6.1 MB) Dokument ve formátu PDF
B 4_3 - Koordinační situace - díl 3  (5.8 MB) Dokument ve formátu PDF
B 5_1 - Podélný profil trasa A  (3.8 MB) Dokument ve formátu PDF
B 5_2 - Podélný profil trasa B  (3.5 MB) Dokument ve formátu PDF
B 5_3 - Podélný profil trasa C  (4.6 MB) Dokument ve formátu PDF
B 5_4 - Podélný profil trasa D  (4.2 MB) Dokument ve formátu PDF
B 5_5 - Podélný profil trasa E  (1.3 MB) Dokument ve formátu PDF
B 5_6 - Podélný profil trasa F  (1.3 MB) Dokument ve formátu PDF
B 5_7 - Podélný profil trasa G  (1.4 MB) Dokument ve formátu PDF
B 6 - Vzorový příčný řez  (127.5 kB) Dokument ve formátu PDF
C - Prognóza dopravního zatížení - grafické přílohy 1 - 4  (8.6 MB) Dokument ve formátu PDF
C - Prognóza dopravního zatížení - grafické přílohy 5 - 8  (13.3 MB) Dokument ve formátu PDF
C - Prognóza dopravního zatížení - Zpráva  (3.1 MB) Dokument ve formátu PDF
A - Průchodnost území - textová část  (178.9 kB) Dokument ve formátu PDF
B1 - Zájmové území  (15.3 MB) Dokument ve formátu PDF
B 2_1 - Analytická mapa geologie a voda  (768.7 kB) Dokument ve formátu PDF
B 2_2 - Analytická mapa příroda a ÚSES  (1.4 MB) Dokument ve formátu PDF
B 2_3 - Analytická mapa antropogenní systémy  (1.2 MB) Dokument ve formátu PDF
B 2_4 - Analytická mapa zemědělská půda a lesy  (2.4 MB) Dokument ve formátu PDF
B 3_1 - Syntetická mapa geologie a voda  (782.5 kB) Dokument ve formátu PDF
B 3_2 - Syntetická mapa příroda a ÚSES  (1.3 MB) Dokument ve formátu PDF
B 3_3 - Syntetická mapa antopogenní systémy  (2.4 MB) Dokument ve formátu PDF
B 3_4 - Syntetická mapa zemědělská půda a lesy  (2.4 MB) Dokument ve formátu PDF
B 4 - Syntetická mapa maximální rezistence  (4.9 MB) Dokument ve formátu PDF

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.