Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje

Provedené změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje

(3.3.2005)

aktualizováno 5. 12. 2016

 

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo na svém zasedání konanem dne 14. 9. 2004 usnesením č. Z/292/04 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Jedná se o koncepční materiál zpracovaný a schválený dle § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací slouží jako podklad pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro činnost stavebních a vodoprávních úřadů a pro činnost a kraje v přenesené a samostatné působnosti.

 

Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo na svém zasedání dne 20. 9. 2007 změnu č. 1 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna se týká těchto obcí: Pardubice, Prachovice, Včelákov, Holetín, Chroustovice, Jenišovice, Horní Čermná, Dolní Čermná, Kamenec, Sádek, Borová a Oldřiš.

 

Dne 17. 4. 2008 byla Zastupitelstvem Pardubického kraje schválena změna č. 2 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna se týká obcí Žampach, Hradec nad Svitavou a Radiměř.

 

Usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 18. 9. 2008 byla schválena změna č. 3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna se týká těchto obcí: Krasíkov, Třebařov, Koruna, Trstěnice, Poříčí u Litomyšle, Rabštejnská Lhota – místní části Rabštejn a Smrkový Týnec, Vysoké Mýto – místní části Brteč, Vanice, Lhůta a Knířov, Hlinsko, Králíky – místní části Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, Heřmanice, Horní Lipka, Prostřední Lipka, Dolní Lipka a Červený Potok a obce Zálší včetně místní části Nořín.

  

Usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 17. 9. 2009 byla schválena změna č. 4 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna se týká těchto obcí: České Libchavy, Dolní Morava, Helvíkovice, Chrast – místní část Skála, Jamné nad Orlicí, Kameničky – místní části Filipov a Ovčín, Kamenná Horka, Kladruby nad Labem – místní části Komárov a Kolesa, Kunětice, Letohrad – místní část Kunčice, Libchavy, Malíkov, Moravany – místní část Platěnice, Osík, Rozhovice, Slatiňany – místní část Trpišov, Tatenice, Trusnov včetně místní části Opočno, Vendolí, Záchlumí včetně místní části Bohousová, Zájezdec, Žamberk – místní části Betlém a Polsko, hranice aglomerace ústí nad Orlicí. Na základě informací od jednotlivých vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností byly také aktualizovány karty obcí, kde byly od doby schválení PRVK realizovány významné stavby v oblasti veřejných vodovodů a kanalizací (doplnění popisu stávajícího stavu).

 

Usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 16. 9. 2010 byla schválena změna č. 5 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna se týká těchto obcí: Borová, Býšť včetně místních částí Bělečko, Hoděšovice a Hrachoviště, Jaroslav, Lány, Líšnice, Mladějov na Moravě, Oldřiš, Proseč – místní části Česká Rybná a Miřetín, Rychnov na Moravě, Svitavy a Trstěnice.

 

Usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 15. 12. 2011 byla schválena změna č. 6. Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna se týká těchto karet obcí: Bohumileč, Dašice, Dolní Jelení, Dolní Roveň, Dražkov, Holice, Horní Roveň, Kladina, Koudelka, Lány u Dašic, Malolánské, Ostřetín, Plch, Prachovice (místní část Dašic), Sezemice, Velké Koloděje a Zminný.

 

Usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje ze dne 12. 4. 2012 byla schválena změna č. 7 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna se týká těchto karet obcí: Dolní Houžovec, Horní Houžovec, Chrudim, Janov, Knapovec, Šedivec. Kromě toho byly na základě informací od jednotlivých vodoprávních úřadů aktualizovány karty obcí, kde byly v letech 2010 a 2011 realizovány významné stavby v oblasti veřejných vodovodů  kanalizací. 

 

Dne 13. 12. 2012 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje změnu č. 8 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna se týká těchto karet obcí: Bezděkov, Mladočov, Zrnětín a Verměřovice.

 

Dne 19. 12. 2013 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje změnu č. 9 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna se týká obce Rozhovice, města Přelouč (místních částí Lhota a Škudly) a obcí Přestavlky, Trojovice, Řestoky a Zájezdec. Dále byly na základě informací od vodoprávních úřadů aktualizovány karty obcí, kde za poslední období došlo k výstavbě vodohospodářské infrastruktury.

Dne 18. 6. 2015 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje změnu č. 10 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změněny byly karty obce Březenice, Hemže (místní části města Choceň), Kasalice, Kasaličky, Lipoltice, Mladkov, Petrovičky, Přelouč, Chvaletice, Lipoltice, Turkovice a Strážná. Kromě toho v průběhu let 2014 a 2015 proběhla velká aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Proběhla jednání, na něž byli pozváni zástupci všech obcí a rovněž významných provozovatelů vodovodů a kanalizací. Dotčení měli možnost uplatnit návrhy aktualizací v příslušných kartách obcí v souladu s aktuálním stavem zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

V roce 2016 byly projednány celkem tři změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Dne 18. 2. 2016 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje změnu č. 11. Změněna byla karta obce Miřetice, Moravany, Platěnice a Polička – Dolní Předměstí. Dne 30. 3. 2016 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje změnu č. 12, která zahrnuje změnu karet obcí Klenovka a Štěpánov (místí části Přelouče), obce Lipovec a její místní části Licoměřice, obce Lozice, městyse Trhová Kamenice a obce Vyžice. Změnou č. 13 schválenou dne 22. 9. 2016 byly schváleny změny karet obcí Bousov, Jenišovice včetně místních částí Martinice a Zalažany, Krouna, Oucmanice, Pastviny, Ronov nad Doubravou, Stašov a Studené.

 

V roce 2017 byly schváleny dvě změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Dne 14. 2. 2017 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje změnu č. 14, která zahrnuje změnu karet obcí Borová, Hroubovice, Kamenec u Poličky, Křenov, Oldřiš a Rohozná. Dne 11. 9. 2017 byla schválena změna č. 15 zahrnující karty obcí Bezděčí u Trnávky, Unerázka, Dolní Dobrouč, Lanšperk, Bližňovice, Skalice, Blansko, Kočí, Neratov, Bílá Studně, Svitavy - Město, Lačnov, Lány a Předměstí, Písečná, Štěpánov, Choceň, Nasavrky, Mostek, Sudličkova Lhota, Brandýs nad Orlicí, Seč, Sudslava, Malá Skrovnice, Velká Skrovnice, Dobrá Voda, Kaliště, Rviště, Rozsocha, Říčky a Zaječice.

Dne 20. 2. 2018 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje změnu č. 16 Plánu rozvuje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje. Změna zahrnuje karty obcí Labské Chrčice, Mělice (místní část obce Přelouč), Červená (místní část Letohradu), Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Mistrovice, Nekoř Písečná, Sobkovice, Šedivec, Verměřovice a Šanov (místní část obce Červená Voda).

 

Na mapovém serveru naleznete aktuální znění karet obcí. Schválené změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací jsou zaneseny v připojených mapách vodovodů a kanalizací. Aktuální stav vodohospodářské infrastruktury je do map doplňován přednostně na základě údajů územně analytických podkladů poskytnutých provozovateli dle § 26 stavebního zákona. Přesnost a úplnost těchto dat je tedy závislá na úplnosti údajů předaných samotnými provozovateli. V mapě se zobrazují pouze linie kanalizací a vodovodů, u nichž byl vyplněn atribut cash = 1 (je jasně deklarováno, že se jedná o stávající sítě). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.