Organizační členění Krajského úřadu Pardubického kraje

Odbor školství / Oddělení organizační a vzdělávání


příjmení, jméno telefon
fax
budova míst. odbor oddělení zařazení
Anýžová Silvie, Mgr. 466 026 232
B 2440 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Bulisová Lenka 466 026 209
B 2444 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Černíková Renata, Mgr. 466 026 240
B 2438 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Drábková Miloslava, Ing. 466 026 218
B 2446 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání vedoucí oddělení
Fajfrová Lucie, Mgr. 466 026 219
B 2440 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Havelková Lenka, Mgr. 466 026 215
B 2436 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Kousalová Milena, Mgr. 466 026 641
B 2443 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Kučerová Marie 466 026 242
B 2447 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Linková Markéta, Mgr. 466 026 206
B 2439 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Málková Miluše, Mgr. 466 026 204
B 2437 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Pemlová Vlasta, Ing. Mgr. 466 026 203
B 2444 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Pešková Andrea, Mgr. 466 026 217
B 2442 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Pochobradská Hana, Mgr. 466 026 211
B 2437 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Pospíšilová Petra, Mgr. 466 026 529
B 2442 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Richtr Lucie, RNDr. 466 026 348
B 2443 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Štefančík Vladimír, Ing. Bc. 466 026 214
B 2436 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Tlapáková Irena, Bc. 466 026 244
B 2438 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání

Poznámka:

  • budova A - Komenského nám. 125
  • budova B - nám. Republiky 12
  • budova C - Komenského nám. 120

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.