Organizační členění Krajského úřadu Pardubického kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství / Oddělení ochrany přírody


příjmení, jméno telefon
fax
budova míst. odbor oddělení zařazení
Boukal Milan, RNDr., Ph.D. 466 026 515
C 225 Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) Oddělení ochrany přírody
Hidalgová Šárka, Ing. 466 026 528
C 224 Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) Oddělení ochrany přírody
Kylarová Jana, Ing. 466 026 517
C 226 Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) Oddělení ochrany přírody
Lemberková Marcela, Mgr. 466 026 423
C 226 Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) Oddělení ochrany přírody
Pešata Michal, Ing. 466 026 480
C 239 Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) Oddělení ochrany přírody
Sigl Tomáš, Ing. 466 026 474
C 239 Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) Oddělení ochrany přírody
Vrána Vladimír, RNDr. 466 026 470
C 238 Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) Oddělení ochrany přírody vedoucí oddělení
Žaloudková Romana, Mgr. 466 026 516
C 224 Odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) Oddělení ochrany přírody

Poznámka:

  • budova A - Komenského nám. 125
  • budova B - nám. Republiky 12
  • budova C - Komenského nám. 120

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.