Stručný návod

Na těchto stránkách můžete pomocí běžného internetového prohlížeče zobrazovat vybrané informace geografického informačního systému Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

Tipy pro práci s mapovým serverem:

  1. Projekt je přednastaven tak, aby se různé vrstvy zobrazovaly pouze v určitých "vhodných" měřítcích. Pomocí pravého tlačítka myši stisknutého nad vrstvou v legendě může uživatel pomocí volby "Vždy zobrazit" sám navolit zobrazení mapového tématu v jiném měřítku. V tomto případě se však ignoruje nastavení z projektu a může dojít např. k překrývání popisů.
  2. U zobrazené mapy je možno přesně zadat měřítko zobrazení jeho uvedením do kolonky "Měřítko".
  3. U rastrových map lze klepnutím na procentní posuvník nastavit jejich průhlednost.
  4. Téma se označí jako aktivní pro databázové dotazy ( "i" , "dalekohled") kliknutím levého tlačítka myši na mapové téma v legendě. Poté po vybrání určitého objektu myší v mapě (kliknutím na objekt nebo obdélníkem či mnohoúhelníkem kolem zájmového území) se zobrazí popisné údaje k vybranému objektu nebo skupině objektů. Výběr může probíhat v několika vrstvách současně.
  5. Pomocí pravého tlačítka myši stisknutého nad legendou lze do mapy přidávat další mapová témata připravená správcem GIS - volby "Vložit nad", "Vložit pod". Vloženou vrstvu můžeme odstranit pomocí volby "Odstranit"
  6. Rychlost odezvy serveru závisí na podrobnosti zobrazovaných informací (pomalé zobrazování může být způsobeno nevhodným zapnutím vrstev, např. ortofoto je vhodné zapínat pouze ve větším měřítku).

dokumenty

Nápověda k mapovému serveru  (2.2 MB) Dokument ve formátu PDF

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.