Zajímavé odkazy

Mapové servery krajských úřadů

Mapový server Královéhradeckého kraje

http://gis.kr-kralovehradecky.cz/

 

Geoportál Libereckého kraje

http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy;jsessionid=A42D2267C0FCF9F61745CC9B207D0243

 

Vysočina – GIS

http://www.kr-vysocina.cz/gis/

 

Mapové služby Středočeského kraje

http://mapy.kr-stredocesky.cz/

 

Portál Plzeňského kraje

http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=556

 

Portál mapových služeb Zlínského kraje

http://mapy.kr-zlinsky.cz/

 

Mapový portál Jihomoravského kraje  

http://mapy.kr-jihomoravsky.cz/

 

Geoportál Jihočeského kraje

http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/

 

Geoportál Ústeckého kraje

http://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/

 

Mapové služby GIS Karlovarského kraje

http://mapy.kr-karlovarsky.cz/www/

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.