Zajímavé odkazy

Mapové servery krajských úřadů

Mapový server Královéhradeckého kraje

http://gis.kr-kralovehradecky.cz/

 

Geoportál Libereckého kraje

http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy;jsessionid=A42D2267C0FCF9F61745CC9B207D0243

 

Vysočina – GIS

http://www.kr-vysocina.cz/gis/

 

Mapové služby Středočeského kraje

http://mapy.kr-stredocesky.cz/

 

Portál Plzeňského kraje

http://www.kr-plzensky.cz/article.asp?sec=556

 

Portál mapových služeb Zlínského kraje

http://mapy.kr-zlinsky.cz/

 

Mapový portál Jihomoravského kraje  

http://mapy.kr-jihomoravsky.cz/

 

Geoportál Jihočeského kraje

http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/

 

Geoportál Ústeckého kraje

http://geoportal.kr-ustecky.cz/gs/

 

Mapové služby GIS Karlovarského kraje

http://mapy.kr-karlovarsky.cz/www/