Popis vrstev

Rastrové podklady

 

Mapa ČR 1 : 500 000 (MČR500) vyhotovená ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED)

Popis dat rastrová základní mapa 1 : 500 000
Způsob pořízení dat    zakoupením licence od Zeměměřického úřadu
Aktualizováno 2014
Rozsah ČR
 

Základní mapa ČR 1 : 200 000 (ZM200) z Národní databáze Data200

Popis dat rastrová základní mapa 1 : 200 000
Způsob pořízení dat    zakoupením licence od Zeměměřického úřadu
Aktualizováno 2015
Rozsah území Pardubického kraje
 

Základní mapa ČR 1 : 50 000 (ZM50) vyhotovená ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED)

Popis dat rastrová základní mapa 1 : 50 000
Způsob pořízení dat    zakoupením licence od Zeměměřického úřadu
Aktualizováno 2015
Rozsah území Pardubického kraje
 

Základní mapa ČR 1 : 10 000 (ZM10) vyhotovená ze Základní báze geografických dat ČR (ZABAGED)

Popis dat rastrová základní mapa 1 : 10 000
Způsob pořízení dat    zakoupením licence od Zeměměřického úřadu
Aktualizováno 2015
Rozsah území Pardubického kraje
 

Ortofoto ČR

Popis dat barevné ortofoto, velikost pixelu do r.2008 - 0,5 m, od r.2009 - 0,25 m
Způsob pořízení dat    zakoupením licence od Zeměměřického úřadu
Pořízeno 2015, nalétáno v r. 2014 
Rozsah území Pardubického kraje
 

Ortofoto GEODIS

Popis dat barevné ortofoto, velikost pixelu 0,2 m
Způsob pořízení dat    dodávkou firmy Geodis
Pořízeno 2008
Rozsah území Pardubického kraje
 

Ortofoto GEODIS

Popis dat barevné ortofoto, velikost pixelu 0,5 m
Způsob pořízení dat    dodávkou firmy Geodis
Pořízeno 2003 (snímkování 2002-2003)
Rozsah území Pardubického kraje
 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.