Mapové služby

Protokol Web Mapping Server (WMS) 

Tento protokol (služba) byl vyvinut konzorciem Open GIS (OGC) jako standart pro přenášení map a georefencovaných dat přes Internet. Pokud má uživatel k dispozici vhodné programové vybavení, může si složit svůj vlastní projekt (mapu)  přidáním služby (služeb) WMS z cizích serverů, které službu poskytují. Standardní protokol komunikace umožňuje pro stahování služeb WMS využívat programové vybavení různých výrobců. Další výhodou této služby je, že uživatel nepřistupuje přímo k nabízeným datům, která mohou být na serverech uložena v různých formátech. Navenek(přístupem přes službu) jsou data prezentována ve standardním formátu (gif, png, jpeg apod.).

 

Uživatel se připojuje k poskytované mapové službě zadáním URL adresy do svého prohlížeče prostorových dat (např. u ArcMap fmy ESRI přidáním WMS serveru s touto URL adresou).

Mapové služby Pardubického kraje

ÚAP a ZÚR Pardubického kraje

url : http://195.113.178.19/wms/uap/wms_uap? 

popis: poskytuje ÚAP Pardubického kraje (4. úplná aktualizace 2017) a ZÚR Pardubického kraje (právní stav po aktualizaci č.1)

 

Tématická data

url: http://195.113.178.19/wms/tema/wms_tema.dll? 

popis: poskytuje data pro území Pardubického kraje (administrativní členění, územní plánování, životní prostředí, doprava, památková péče, organizace zřizované krajem)

 

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.