Zastupitelé ve volebním období 2000-2004

 

logo koalice pro pardubický kraj

logo občanské demokratické strany

 • Ing. Miroslav Brýdl
 • Ing. Pavel Hurych
 • Jiří Hyksa
 • Josef Jebousek
 • Ing. Květoslava Jeníčková
 • Ing. Josef Jílek
 • Mgr. Jan Karel
 • Ing. Josef Kladivo
 • Mgr. Tomáš Kopecký
 • Václav Kotlár
 • Ing. Ondřej Kudrnáč
 • Ing. Roman Línek
 • Bc. Miloslav Macela
 • Ing. Petr Šilar
 • Jiří Čepelka
 • Jan Čulík
 • Ing. Josef Janeček
 • Ing. Václav Jozefy, CSc.
 • Jan Kolomý
 • Ing. Ladislav Libý
 • Marie Málková
 • Ing. Miroslav Mareš
 • Ing. Petr Morávek
 • Ing. Michal Rabas
 • Milan Stejný
 • Ing. Jiří Stříteský
 • Ing. Jaromír Vacek
logo komunistické strany čech a moravy

 • Jaroslav Bajt
 • Jozef Fulier
 • RNDr. Václav Horský
 • Jaromír Lohniský
 • Ing. Jaroslav Moučka
 • Jana Severová
 • JUDr. Zdenka Šťastná
 • MUDr. Bohumil Vaško
 • Mgr. Miroslav Žítek
logo české strany sociálně demokratické
   ČSSD
 • Ladislav Effenberk
 • Miloš Horáček
 • Mgr. Miloš Krejsa
 • Miloslav Kubín
 • Ing. Dr. Karel Ryšán
 • Ing. Jaroslav Trávníček
 • Jiří Zámečník
SPPK
 • Mgr. Karel Škarka
 • Ing. Vít Vavřina

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.