Telefonní seznam

Hledat dle:

 
 
příjmení, jméno telefon
fax
budova míst. odbor oddělení zařazení
Andrlíková Ivana, Bc. 466 026 196
A 1123 Kancelář ředitele úřadu (KŘÚ) Oddělení hospodářské správy
Antošová Petra, Mgr. 466 026 286
C 321 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení dopravy
Anýžová Silvie, Mgr. 466 026 232
B 2440 Odbor školství (OŠ) Oddělení organizační a vzdělávání
Baboráková Kůtová Eliška, Mgr. 466 026 642
B 2330 Odbor rozvoje (OR) Oddělení programové pomoci EU
Bálek Vladimír 466 026 347
C 407 Odbor majetkový, stavebního řádu a investic (OMSŘI) Oddělení stavebního řádu
Bálek Pavel, Ing. 466 026 633
B 2310 Odbor rozvoje (OR) Oddělení projektového řízení vedoucí oddělení
Baloghová Jana 466 026 545
B 2347 Odbor finanční (OF) Oddělení účetnictví
Barták Dominik, Mgr. 466 026 629
A 1406 Kancelář hejtmana (KH) Oddělení komunikace a vnějších vztahů pověřen zastupováním vedoucího oddělení
Bartoňová Pavlína 466 026 137
B 2302 Odbor finanční (OF)   asistentka
Bartošová Martina, Ing. 466 026 313
B 2321 Odbor rozvoje (OR) Oddělení programové pomoci EU
Bártová Jitka, Ing. 466 026 560
B 2216 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (OKSCR) Oddělení kultury a památkové péče vedoucí oddělení
Baťková Eva 466 026 538
B 2339 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí
Bečková Pavlína, Ing. 466 026 385
B 2322 Odbor rozvoje (OR) Oddělení projektového řízení
Bednaříková Ivana, Ing. 466 026 530
B 2338 Odbor finanční (OF) Oddělení přezkumu hospodaření obcí vedoucí oddělení
Bednářová Jaroslava, Mgr. 466 026 320
B 2404 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (OKSCR) Oddělení sportu a cestovního ruchu
Benna Patrik, Ing. 466 026 866
B 2134 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Beran Leoš, Ing. 466 026 663
B 2132 Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) Oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti
Beranová Ivana, Ing. 466 026 234
B 2433 Odbor školství (OŠ) Oddělení ekonomické
Bernášek Bohumil, Ing. 466 026 250
A 1212 Rada   radní
Bílá Petra, Bc. 466 026 157
C 414 Odbor sociálních věcí (OSV) Oddělení sociálně-právní ochrany dětí vedoucí oddělení

Poznámka:

  • budova A - Komenského nám. 125
  • budova B - nám. Republiky 12
  • budova C - Komenského nám. 120