Dobrovolné svazky Pardubického kraje

Mikroregion Skutečsko - Ležáky


Adresa

Obecní úřad Vrbatův Kostelec 42, Vrbatův Kostelec, 539 56
Tel.: 469 350 345
Fax: 469 350 345

IČO 69175179
Číslo registrace / datum registrace

VZNIK: r.č. RgZS 1/99 - dne 25. 2. 1999 jako ZSPO  

 

Přeregistrace na svazek obcí: 

r.č. RgZS 12/2001 - dne 31.12.2001

 

 

Statutární orgán

Předseda svazku: Ing. Pavla Němcová

Místopředseda svazku: Ing. Zdeněk Mikšovský

Předmět činnosti

Předmětem činnosti je všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území.

Společný postup při dosahování ekologické stability zájm. území a jeho trvalé obyvatelnosti. Koordinace významných investičních akcí v zájm. území. Koordinace obecních, územních plánů a územní plánování v regionálním měřítku. Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonů státní správy v zájm. území. Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku obcí. Zastupování členů svazkuo obcí při jednání o společných věcech se třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.). Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akci. Propagace svazku obcí a jeho zájm. území. Ostatní činnosti, které nejvyšší orgán svazku obcí za předmět činnosti svazku obcí prohlásí.

Aktualizováno 9.7.2019
Členské obce Prosetín, Vrbatův Kostelec, Holetín, Tisovec, Žumberk, Leštinka, Lukavice, Mrákotín, Smrček, Skuteč, Předhradí, Hroubovice (12 členů)
Registrační čísla změn v zápisu do registru

Změna statutárního orgánu: r.č. SO 24/2003/Kú, č.j. KrÚ 5063/2003 OOP OVV - dne 4.12.2003

Změna stanov a názvu: č.j. 53771/2007 OOP OVV - dne 13.12.2007

změna statutárního orgánu: č.j. KrÚ 28912/2014 ze dne 30.4.2014

změna statutárního orgánu: č.j. KrÚ 41671/2015 ze dne 1.7.2015


dokumenty

stanovy_1999  (4.1 MB) Dokument ve formátu PDF
zakladatelska_smlouva_2001  (1.5 MB) Dokument ve formátu PDF
UZ_stanovy_2001  (3.6 MB) Dokument ve formátu PDF
dodatek_c_1_ke_stanovam_2007  (336.3 kB) Dokument ve formátu PDF
dodatek_c_2_ke_stanovam_2007  (273.4 kB) Dokument ve formátu PDF

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.