Dane kontaktowe

Urząd Krajski Kraju Pardubickiego
Komenského nám. 125
532 11 Pardubice


REGON: 070 892 822

Telefon: +420 466 026 111
Fax: +420 466 611 220
Email: posta@pardubickykraj.cz

Kontakty zagraniczne Pardubickiego Kraju

Zgodnie z oświadczeniem programowym Rady Pardubickiego Kraju o nawiązywaniu kontaktów partnerskich z regionami samorządowymi za granicą samorząd Pardubickiego Kraju od początku swojego istnienia podkreślał powagę kontaktów zagranicznych w ramach integracji do wspólnej Europy. Przy nawiązywaniu tych kontaktów kraj uwzględniał geograficzne, historyczne i kulturowe powiązania, doświadczenia z już istniejących związków, ale także nowo powstałe kwestie. Pardubicki Kraj posiada za granicą pięć regionów partnerskich, z którymi rozwija współpracę na podstawie zawartych porozumień. W latach 2001-2004 Hetman Roman Línek w imieniu Pardubickiego Kraju podpisał porozumienia z przedstawicielami następujących regionów: Preszowski Kraj Samorządowy na Słowacji, Województwo Dolnośląskie w Polsce, region Centre we Francji, kraj rządowy Tübingen i powiat Reutlingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia w Republice Federalnej Niemiec i region Abruzzo we Włoszech.

 

Województwo Dolnośląskie

Polska jest jedynym państwem, z którym Pardubicki Kraj posiada wspólną granicę. Województwo Dolnośląskie z siedzibą we Wrocławiu jest nie tylko naszym bezpośrednim sąsiadem, ale także partnerem. 22 kwietna 2003 roku w Žamberku zostało zawarte porozumienie na szczeblu najwyższych reprezentantów kraju i województwa - hetmana i marszałka. Współpraca koncentruje się przede wszystkim na wspólnych przedsięwzięciach na obszarach przygranicznych, w tym budowa infrastruktury, odnowa miast i wsi, rozwój ruchu turystycznego oraz wspólne działania kulturalne. Więcej informacji pod adresem: www.umwd.pl

 

Kraj rządowy Tübingen i powiat Reutlingen

Kraj Tübingen i powiat Reutlingen znajdują się w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia w południowo-zachodniej części Niemiec. Celem partnerstwa jest rozwój kontaktów między obydwoma regionami w dziedzinie wymiany doświadczeń administracji publicznej, edukacji, współpracy uniwersytetów, hodowli historycznych ras koni i zarządzania kryzysowego. Porozumienie zostało podpisane 18 marca 2003 r. w Tübingen.

www.rp.baden-wuerttemberg.de, www.kreis-reutlingen.de

 

Preszowski Kraj

Pardubicki Kraj w swoim oświadczeniu programowym zadeklarował także zainteresowanie nawiązania bliższych kontaktów z którymś z krajów Republiki Słowackiej. Samorząd kraju zareagował na zainteresowanie Preszowskiego Kraju i 22 października 2002 r. w Prešowie zostało podpisane porozumienie o współpracy między obydwoma krajami. Od tej daty zostało zrealizowanych szereg wspólnych akcji, zwłaszcza w dziedzinie kultury, polityki społecznej, szkolnictwa i wymiany doświadczeń z obszaru sprawowania administracji publicznej.

www.vucpo.sk

 

Region Centre

Je znanym krajem wina i zamków na rzecze Loarze, położony jest na południe od Paryża. Siedziba rady regionalnej znajduje się w historycznym mieście Orlean i tu 27 marca 2003 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy. Nawiązanie kontaktów partnerskich między krajami poprzedzał projekt Twinning, w którym brali udział specjaliści obu krajów. Współpraca realizowana jest w dziedzinie wymiany kulturalnej, edukacyjnej i naukowej, w ostatnim czasie obejmuje również wsparcie środowiska działalności gospodarczej. www.regioncentre.fr

 

Region Abruzzo

Jest ostatnim krajem zagranicznym, z którym PK zawarł porozumienie o współpracy. Region Abruzzo znajduje się w środkowych Włoszech, sięga do Morza Adriatyckiego, a na jego terenie znajduje się szereg unikalnych obszarów przyrodniczych. Porozumienie zostało podpisane 27 października 2004 r. w Pardubicach a współpraca będzie obejmowała wykorzystanie systemów informacyjnych w administracji publicznej, obszar środowiska i projekty edukacyjne.

www.regione.abruzzo.it

 

Istniejący program grantowy na wsparcie rozwoju współpracy z zagranicą na rok 2008 istnieje w rozszerzonej formie już drugi rok – o przyznanie grantu mogą wnioskować również podmioty, które swoich partnerów zagranicznych mają poza oficjalnymi regionami partnerskimi Kraju Pardubickiego. Szczegółowe informacje dot. programu grantowe udzieli pani Alena Petráňová, alena.petranova@pardubickykraj.cz , tel: +420 496 026 224

(C) 2011. Urząd Krajski Kraju Pardubickiego design Purpure.
Implementation CZI.