Zřizované příspěvkové organizace v oblasti kultury

Kontaktní osoba: Ing. Hana Zemanová  telefon  466 026 167

 

Krajská knihovna v Pardubicích

Pernštýnské nám. 77, Pardubice, 530 02
Tel.: 466 531 240
E-mail: r.kodetova@knihovna-pardubice.cz
WWW: kkpce.cz

Zobrazit na mapě

Regionální muzeum v Chrudimi

Široká 86, Chrudim, 537 01
Tel.: 469 620 330
E-mail: info@muzeumcr.cz
WWW: www.muzeumcr.cz

Zobrazit na mapě

Regionální muzeum v Litomyšli

Jiráskova 9, Litomyšl, 570 01
Tel.: 461 615 287
E-mail: info@rml.cz
WWW: www.rml.cz

Zobrazit na mapě

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

A.V.Šembery 125/1, Vysoké Mýto, 566 01
Tel.: 465 461 950
E-mail: muzeum@muzeum-myto.cz
WWW: www.muzeum-myto.cz

Zobrazit na mapě

Východočeská galerie v Pardubicích

Zámek 3, Pardubice, 530 02
Tel.: 466 510 003
Fax: 466 535 716
E-mail: rehakova@vcg.cz
WWW: www.vcg.cz

Zobrazit na mapě

Východočeské muzeum v Pardubicích

Zámek 2, Pardubice, 530 02
Tel.: 466 799 240
E-mail: vcm@vcm.cz
WWW: www.vcm.cz

Zobrazit na mapě

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.