Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

logo

4. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace

(5.9.2018)

Pardubický kraj vyhlásil 4. výzvu kotlíkových dotací pro fyzické osoby 5. září 2018. Příjem žádostí byl zahájen 9. října 2018 v 6.30 h a probíhal elektronicky. Ukončen byl 31. ledna 2019. Rada Pardubického kraje schválila dne 11. února 2019 celkem 733 úspěšných žádostí o dotaci. S úspěšnými žadateli bude podepsána smlouva o poskytnutí dotace. Od data podpisu smlouvy budou mít úspěšní žadatelé 10 měsíců na realizaci akce. Další schválené žádosti budou zařazeny do Zásobníku projektů.

 

Upozornění: Pří dokládání závěrečného vyúčtování je nutné dodat PROTOKOL O REVIZI SPALINOVÉ CESTY. Povinnost provedení revize spalinové cesty upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a důvod k jejímu provedení potom vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Je nutné proto rozlišovat povinnost provádění kontroly a čištění spalinové cesty (provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně) a revizi spalinové cesty (provádí držitel profesní kvalifikace Kominík - Revizní technik spalinové cesty) pouze z důvodů uvedených v § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Pro účely kotlíkové dotace je tedy povinnost dodání protokolu o revizi spalinové cesty pro všechny nové spalovací zdroje (netýká se tepelných čerpadel).

 

Kompletní dokumentaci k výzvě naleznete v dokumentech níže.

 

Důležité:

Nebude podporována výměna stávajících kotlů Atmos C18S, C20S a C30S vyrobených od března 2000. Tyto kotle mají na výrobním štítku chybně uvedenu emisní třídou 1, ve skutečnosti splňují emisní třídu 3!!!