Významné akce

Výtvarné Hlinecko 2018

23.6.2018 - 9.9.2018
Městské muzeum a galerie Hlinsko

 

hlinecko

 

 

59. VÝTVARNÉ HLINECKO: ALOIS BUBÁK 1824 - 1870

 

23. 6. – 9. 9. 2018

 

     Výstava je připravována v rámci 59. ročníku Výtvarného Hlinecka, dlouhodobého výstavního projektu, který probíhá v nepřetržité řadě již od roku 1960 ve spolupráci Národní galerie v Praze a Městského muzea a galerie v Hlinsku.
      Výstava jednoho z předních žáků Haushoferovy krajinářské školy pražské Akademie bude realizována jako vůbec první samostatná výstava tohoto významného umělce, neboť doposud byly všechny přehlídky jeho malířské tvorby pouze součástí větších prezentací žáků Maximiliana Haushofera. Na soupisu prací, které budou vystaveny, se v tomto čase pracuje, je však již přislíbena řada zápůjček ze státních institucí i soukromých sbírek.
      Výstava bude koncipována v několika tematických celcích, ve kterých budou prezentována jednotlivá krajinářská témata Bubákovy tvorby, z nichž nyní uveďme aspoň alpské scenérie čtyřicátých a padesátých let 19. století, velká reprezentativní plátna české krajiny šedesátých let, práce z jeho cest do Krkonoš a na Šumavu, práce představující významné památky a místa české historie, dále bude vystaven soubor kreseb. Jednotlivé kapitoly představí umělce jako výjimečnou uměleckou osobnost českého malířství druhé třetiny 19. století.
      Jako každoročně bude výstava doplněna katalogem, který přiblíží životní osudy Aloise Bubáka a jeho uměleckou tvorbu, včetně slavných, ale dnes nezvěstných prací, publikovaných v dobovém tisku, katalog bude doplněn základní bibliografií se seznamem vystavených prací.
      Výstava bude také poprvé doplněna speciálně zařízenou místností pro lektorskou činnost, která se bude věnovat odborné práci s dětmi předškolního a školního věku.

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.