Významné akce

Konzultační dny pro zájemce o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost

19.10.2017 - 22.11.2017
Budova Okresní správy sociálního zabezpečení Pardubice

Konzultační dny pro zájemce o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)

 

Dne 19. 10. 2017 se v Pardubickém kraji uskuteční konzultační den odboru podpory projektů řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Konzultace jsou určeny oprávněným žadatelům, zájemcům o dotaci z OPZ. Cílem je bezplatně poskytnout zájemcům informace o plánovaných/vyhlášených výzvách, případně individuálně konzultovat projektové záměry či nápady v jejich lokalitě, a to v rámci osobního jednání, bez nutnosti kvůli informacím cestovat. Projektoví manažeři vyjdou zájemcům o konzultace maximálně vstříc, konkrétní téma a struktura konzultace budou přizpůsobeny jednotlivým konzultujícím na základě vyplněného formuláře aktuálních potřeb. Bez uvedení očekávaného tématu konzultace nebude možné konzultaci uskutečnit.

 

Formulář aktuálních potřeb i přihlašovací on-line formulář jsou dostupné na stránkách jednotlivých konzultačních dnů:

 

    • Konzultační den Pardubice 19. 10. 2017
    • Konzultační den Pardubice  22. 11. 2017
    •  

         V každém dni může proběhnout až 7 konzultací. Za každou organizaci provést registraci pouze 1 osoba, na samotnou konzultaci je po dohodě možné dorazit ve větším počtu.

          

          

         Kontakty

         KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
         Komenského náměstí 125
         532 11 Pardubice
         tel: 466 026 111
         fax: 466 611 220
         posta@pardubickykraj.cz
         ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
         Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
         tel: 466 034 107
         fax: 466 034 109
         www.zzspak.cz
         zzspak@zzspak.cz
          
         KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
         Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
         tel: 974 561 111
         fax: 974561 228
         http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
         krp.pu@mvcr.cz
          
         HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
         Teplého 1526, 530 02 Pardubice
         tel: 950 570 111
         fax: 950 570 108
         www.hzspa.cz
         epodatelna@pak.izscr.cz
         SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
         Doubravice 98, 533 53 Pardubice
         tel: 466 052 711
         fax: 466 052 734
         www.suspk.cz
         info@suspk.cz

         KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

         PARDUBICKÉHO KRAJE
         Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
         tel: 466 052 338
         fax: 466 052 347
         www.khspce.cz
         sekretariat@khspce.cz

         KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
         Husova 1747, 530 03 Pardubice
         tel: 466 768 670
         fax: 466 263 101
         www.svscr.cz
         kvse@svscr.cz
         CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
         Palackého 2659, 530 02 Pardubice
         tel: 466 797 303
         fax: 466 797 320
         www.celnisprava.cz
         podatelna590000@cs.mfcr.cz
         (C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
         Implementation CMS by CZI.