Vyhlášení výběrových řízení

Výběrové řízení v oboru zubní lékařství pro území: okres Ústí nad Orlicí.

(2.8.2019)

znak pardubického kraje


PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Vyhlášení výběrového řízení

Podle § 47 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

v y h l a š u j i

výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami
o poskytování a úhradě hrazených služeb

  na ambulantní zdravotní péči

v oboru zubní lékařství

pro území: okres Ústí nad Orlicí. 

 

 

Přihlášky lze podat ve lhůtě do 13. září 2019 na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor zdravotnictví,

kde je možno získat bližší informace o náležitostech přihlášky.

Uchazeč je povinen prokázat, že splňuje nebo je ve lhůtě stanovené ve vyhlášení výběrového řízení (uvedena níže) schopen splnit předpoklady pro poskytování hrazených služeb v příslušném oboru zdravotní péče, který je předmětem výběrového řízení (§ 50 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Lhůta, v níž by uchazeč měl být schopen splnit předpoklady pro poskytování zdravotních služeb, jež jsou předmětem výběrového řízení:       1. 10. 2019.

 

Návrh na vyhlášení výběrového řízení podala Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava - Vítkovice.                    

 

Ing. Jaroslav Folprecht v.r.

ředitel

 

 

V Pardubicích dne: 1. 8. 2019
Vyvěšeno dne: 2. 8. 2019

Sejmuto dne: 14. 9. 2019

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.