Tiskové zprávy

Kraj je připraven pomoci Trhové Kamenici s budováním kanalizace

Kraj je připraven pomoci Trhové Kamenici s budováním kanalizace
(24.1.2019)

Trhová Kamenice - Poslední zastávkou hejtmana Martina Netolického v rámci středečního výjezdu po regionu Skutečska a Hlinecka byl městys Trhová Kamenice. Se starostkou Ivou Dostálovou řešil zimní údržbu silnic, dotace pro dobrovolné hasiče, plán obce na vybudování kanalizace, jejíž cena se pohybuje na částce mírně přesahující 100 milionů korun bez daně či dotace v oblasti kultury a památkové péče.

 

„V rámci letošní zimy eviduje městys problémy s údržbou silnice I/37, kterou pro stát zajišťují soukromé společnosti. Problematický je především kopec na Rohozné. Co se týká silnic nižších tříd, které udržují naši krajští silničáři, tak zde obdobné problémy nejsou. Budu chtít jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic, aby se soukromé společnosti na některé krizové úseky zaměřily,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který další podněty získal v minulém týdnu v rámci jednání se starosty na Letohradsku. Druhým tématem jednání byl záměr městyse vybudovat kanalizaci, avšak připravený projekt je nastaven na částce přesahující 100 milionů korun bez daně. „Pro tyto případy máme jako kraj připravený dotační titul, přičemž můžeme podpořit městys částkou maximálně dvakrát čtyři miliony korun. Zároveň můžeme obci metodicky pomoci v rámci majetkoprávního řešení, která se nám v poslední době v rámci našich projektů podařilo urychlit,“ řekl hejtman Netolický, který starostku zároveň informoval o připravované modernizaci silnice II/337 z Trhové Kamenice do Ronova nad Doubravou v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

 

Stejně jako v dalších obcích je společným tématem jednání hejtmana podpora dobrovolných hasičů. „V souvislosti s požadavky dobrovolných hasičů připravujeme změny v rámci podpory dobrovolných hasičů, protože bychom nově chtěli podpořit nákup výstroje, která v kompletní sestavě vyjde přibližně na 40 tisíc korun na jednoho hasiče. Předpokládáme, že spoluúčast kraje na jednoho žadatele by byla 50 procent,“ sdělil hejtman Netolický, který zmínil také ostatní hasičské dotační tituly.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.