Tiskové zprávy

Proseč chce vybudovat novou sportovní halu. Kraj chce pomoci v jednáních se státem

Hejtman Martin Netolický v Proseči.
(23.1.2019)

Proseč - Třetím jednáním hejtmana Martina Netolického při výjezdu do regionu Skutečska bylo setkání se starostou Proseče Janem Macháčkem. S tím hejtman řešil jednotlivé investiční projekty města a možnost čerpat státní a evropské dotace.

 

Město připravuje například výstavbu sportovní haly a dostavbu učeben své základní školy. „Současné nastavení dotačního titulu je takové, že neumožňuje z dotačních prostředků postavit halu v areálu školy, což je z mého pohledu kritérium, které je naprosto nesmyslné. Základním cílem by mělo být, aby sportoviště bylo využíváno co nejvíce, tedy dopoledne školáky a odpoledne sportující veřejností. Budeme chtít jednat se státem, aby vyšel nastavením více vstříc obcím podobné velikosti jako Proseč,“ řekl hejtman Netolický, který se detailně seznámil s připravovaným projektem. „V tuto chvíli má město připravenou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení na stavbu sportovní haly za řádově 25 milionů korun. Hala by měla vyrůst na místě původní tělocvičny z roku 1961, která již svým stavem neodpovídá dnešním potřebám,“ řekl hejtman Netolický. Toho starosta města Jan Macháček seznámil také s dalším projektem na dostavbu odborných učeben základní školy za přibližně 17 milionů korun.

 

Hejtman se starostou hovořil také o nastavení evropských fondů v příštím programovém období. „Pro současné období jsme šli proti trendu jiných zemí. Zatímco v Polsku či Francii vznikaly regionální operační programy, tak u nás došlo k centralizaci do jednoho Integrovaného regionálního operačního programu. I přesto, že se v rámci ROPů dařilo velmi dobře čerpat, byly i přes odpor krajů zrušené,“ řekl hejtman. Ergotep je vzorem v sociálním podnikání.

 

Město chce rozšířit průmyslovou zónu. Jedním z významných zaměstnavatelů v Proseči je společnost Ergotep, která je zároveň vzorovým sociálním podnikem, jelikož až 90 procent všech zaměstnanců společnosti tvoří tělesně nebo mentálně postižení. „Nejdůležitější ze všeho je, že se lidé s handicapem dostávají do běžného pracovního procesu. Společnost si chválí také spolupráci s městem, což je jeden z nezbytných předpokladů dalšího rozvoje,“ řekl hejtman netolický. Společnost Ergotep působí v bývalém areálu společnosti ETA v Proseči. Mezi její klienty patří například Česká pošta, Československá obchodní banka, Tescoma či Hamé. I v souvislosti s působením společnosti připravuje město rozšíření průmyslové zóny. Zároveň starosta seznámil hejtmana s projektem na vybudování residenční lokality, jelikož chce udržet mladé lidi ve městě.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.