Tiskové zprávy

Kraj při zadání zakázky na modernizaci silnice II/315 Choceň – Loučky nepochybil, rozhodlo ministerstvo financí

Ilustrační foto
(3.12.2018)

Pardubice - V souvislosti se zadáním zakázky na modernizaci silnic II/315 Choceň – Loučky byl Pardubickému kraji Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši necelých 87 milionů korun. Kraj neprodleně podal odvolání k Ministerstvu financí, které rozhodnutí o odvodu počátkem listopadu zrušilo a řízení zastavilo, čímž dalo za pravdu Pardubickému kraji, že tento požadavek je v rámci výběrového řízení zcela oprávněný.

 

„Podle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod mělo v rámci této zakázky na modernizaci silnice II/315 Choceň - Loučky dojít k uplatnění technického kvalifikačního požadavku na obalovnu živičných směsí, který byl v daném případě podle názoru kontrolního orgánu projevem skryté formy nepřípustné diskriminace uchazečů. S tímto názorem jsme samozřejmě nesouhlasili a podali jsme správní žalobu proti rozhodnutí ministerstva financí, které v obdobné věci původně zastávalo shodné stanovisko,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Z naší strany se jednalo zcela nepochybně o požadavek oprávněný, jelikož je nutné ověřit schopnost dodavatele zajistit si obalovanou směs v dostatečné kvalitě, a proto jsme na tomto kritériu trvali. Nyní nám bylo dáno za pravdu, což je pro nás samozřejmě velmi dobrá zpráva, protože si zakládám na tom, aby nedocházelo k jakékoliv diskriminaci a znevýhodňování uchazečů. Transparentnost totiž nesmí být pouze prázdným heslem,“ řekl hejtman Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.