Tiskové zprávy

Kraj investuje stovky milionů do úspor energií

Ilustrační foto.
(26.11.2018)

Pardubický kraj – Úspěšné čerpání peněz z Operačního programu Životní prostředí 2017-2020 může přinést kraji příjmy až 143,5 milionů korun. V různých stadiích realizace je 36 projektů, které pomou snížit výdaje za energie a množství skleníkových plynů.

 

„Snažíme se získat co nejvíce peněz na rozvoj v mnoha oblastech. Realizace úspor na našich objektech nám umožňuje využití financí na dalších projektech. Díky těmto investicím se nám daří modernizovat budovy ve vlastnictví kraje a zároveň výrazným způsobem těmito opatřeními snižujeme emise skleníkových plynů,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

V operačním programu kraj realizuje 36 projektů. Ty jsou financovány „ex-post“. To znamená, že Pardubický kraj, musí výdaje financovat ze svého rozpočtu a dotaci obdrží následovně. „Projekty z Operačního programu životní prostředí jsme začali realizovat v roce 2017. Další nás čekají letos a v následujícím roce. V tuto chvíli je hotovo 9 projektů za 84 mil korun,“ sdělila Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

 

V loňském roce byla úspory realizovány například v budově  Pedagogicko-psychologické poradny, která má pobočku ve Svitavách. Zde byly náklady 6,5 mil Kč, dotace 1,3 mil. Kč. Ročně zde uspoříme 50 MWh energií a vypustíme do atmosféry o 10 tun CO2 méně než doposud.  V letošním roce byly realizovány projekty na úspory energií například na cestmistrovstvích v Králíkách, Moravské Třebové a Chrudimi. Zde byly náklady 15 mil Kč. V příštím roce se kraj chystá podat dalších 12 žádostí o dotace z Operačního programu.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.