Tiskové zprávy

Do silnic a mostů v okolí Chvaletic investuje kraj téměř 320 milionů

Obchvat Chvaletic - ilustrační foto
(26.10.2018)

Pardubice - Pardubický kraj se dlouhodobě snaží modernizovat silnice II. a III. tříd a mostů, které má ve svém vlastnictví. I díky prostředkům z Integrovaného operačního programu v rámci evropských fondů je připravována rozsáhlá modernizace čtyř silničních úseků a dvou mostů na silnici II/322 v oblasti Kojic a Chvaletice. Aby došlo k co nejmenším dopravním omezením, nechává si kraj na tyto stavby zpracovat Plán organizace výstavby.

 

„V maximální možné míře se snažíme být úspěšní v čerpání evropských fondů. Finanční prostředky pak využíváme na projekty ve všech oblastech, dopravu nevyjímaje. Dlouhodobě vnímáme problémy v silniční síti v okolí Chvaletic a Kojic, a proto jsme připravili celkem šest projektů na silnici II/322 v předpokládané hodnotě necelých 320 milionů korun. Navazujeme tak na vybudování obchvatu Chvaletic, který byl za více než 200 milionů dokončen v roce 2010,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

O které úseky na silnici II/322 se jedná, přiblížil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš. „Mezi nejvýznamnější investice patří jednoznačně obchvat Kojic, modernizace úseku mezi Chvaleticemi a Kojicemi nebo rekonstrukce mostů v Trnávce a Chvaleticích,“ řekl Kortyš.

 

„Vzhledem ke složitosti zajištění dopravní obslužnosti dotčených obcí a vzhledem k nezbytné koordinaci těchto staveb se stavbami jiných investorů v tomto prostoru je nezbytné zpracování Plánu organizace výstavby. Ten by měl být hotov do konce dubna 2019,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za investice Roman Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.