Tiskové zprávy

V kotlíkových dotacích jsou stále volné prostředky

V kotlíkových dotacích jsou stále volné prostředky
(23.10.2018)

Pardubice - Pardubický kraj zahájil 9. října 2018 příjem žádostí v rámci 4. výzvy kotlíkových dotací. Dotace je určena pro fyzické osoby na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a celková částka pro Pardubický kraj ještě stále není vyčerpána. Dotace se vztahuje na staré kotle na pevná paliva v rodinných domech na území Pardubického kraje, které nesplňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5.

 

„Na rozdíl od předchozích výzev, kdy došlo k vyčerpání alokace do dvou dnů po zahájení příjmu žádostí, alokace 4. výzvy nebyla po uplynutí prvních dvou týdnů sběru žádostí vyčerpána a další zájemci mají stále šanci dotaci získat až do 10. prosince letošního roku,“ uvádí hejtman Martin Netolický.

 

„K 23. 10. evidujeme 708 přijatých žádostí. Od ministerstva životního prostředí máme na tuto výzvu více jak 74 milionů korun a můžeme tudíž ještě nabídnout volné prostředky. V rámci dotace lze pořídit kotel kombinovaný na uhlí a biomasu s automatickým přikládáním, kotel na biomasu s ručním nebo automatickým přikládáním, tepelné čerpadlo, nebo plynový kondenzační kotel,“ vysvětluje radní Hana Štěpánová.

 

Bližší informace k podmínkám výzvy lze získat na portále Pardubického kraje https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace. Tam lze zároveň získat kontakty na pracovníky, kteří poskytují konzultace k podmínkám výzvy a případně poradí s registrací, vyplněním i odesláním žádosti.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.