Tiskové zprávy

Češi, Poláci a Němci řeší zlepšení života u společných hranic

Češi, Poláci a Němci řeší zlepšení života u společných hranic
(22.10.2018)

Na zámku Książ ve Wałbrzychu se sešli zástupci pohraničních regionů a měst, aby zahájili jednání o dlouhodobé koncepci vyváženého rozvoje polsko-česko-německého pohraničí. Pardubický kraj zastupovala radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.

 

„Vzhledem k tomu, že se jedná o převážně horský region, mají tu lidé horší dopravní dostupnost na různé služby, vzdělávání nebo podnikání. Často je pro ně jednodušší cesta do sousedního sátu než do vlastního, ale to pro ně bývá v mnoha ohledech stále složité,“ říká Hana Štěpánová a pokračuje: „Zároveň s odstraňováním administrativních bariér třeba při  vstupu na pracovní trh sousedů by naše země v této oblasti mohly spolupracovat na společné propagaci cestovního ruchu, na ekologických otázkách nebo i na prevenci živelných katastrof.“

 

Zástupci Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje se spolu s maršálkem Dolnoslezského vojvodství a primátorem města Wałbrzych dohodli, že tyto aktivity propojí se svazkem NOVUM, který byl v minulých letech ustaven, a budou usilovat o jejich podporu v Evropské unii. Připojit by se k těmto aktivitám mělo i Sasko.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.