Tiskové zprávy

Pardubický kraj je průkopníkem při podpoře sociálního podnikání

Pardubický kraj je průkopníkem při podpoře sociálního podnikání
(19.10.2018)

Pardubice- Pardubický kraj se tématu sociálního podnikání intenzivně věnuje od roku 2013, letos už čtvrtým rokem funguje krajský dotační program na podporu sociálního podnikání. Spolu s agenturou CzechInvest uspořádal pro sociální podniky odbornou konferenci, kde zazněly novinky v této rychle se rozvíjející oblasti, která však stále není v České republice dostatečně legislativně ošetřena.

 

„Za Pardubický kraj jsme shrnuli naše zkušenosti za uplynulé čtyři roky. Celkem jsme už podpořili 53 projektů celkovou částkou téměř 6,5 milionů korun. Nyní jsme se rozhodli, že od příštího roku podmínky udělení dotace na sociální podnikání trochu upravíme. Zvlášť chceme podporovat vznik nových sociálních podniků a zvlášť pomáhat těm už fungujícím,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „Naše úpravy jsme představili přítomným zástupcům organizací a požádali je o připomínky z jejich praxe a zodpověděli jsme jejich dotazy.“

 

Centrum investic, rozvoje a inovací seznámilo přítomné s novým projektem Královéhradeckého kraje zaměřeným na zdravotně postižené studenty středních škol, kteří míří do praxe a hledají pracovní uplatnění. Do projektu se mohou zapojit i zájemci z Pardubického kraje včetně sociálních podniků.

 

V Evropě se rozvíjí nejen sociální podnikání, ale také sociální bankovnictví. Do České republiky s tím jako první přišla Česká spořitelna, která podporuje organizace, které pečují o sociálně znevýhodněné. Vytvořila síť individuálních mentorů, má akcelerační kurzy pro organizace, kurzy fundrisingu i speciální úvěrové podmínky. Ale i sociální podnik si na sebe musí vydělat.

 

Milan Venclík z Komory sociálních podniků poukázal na různé pojetí sociálního podnikání v evropských zemích, v České republice se zákon o sociálním podnikání na rozdíl třeba od Slovenska teprve připravuje.

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí má v současné době vypsané dotační tituly pro environmentální a integrační sociální podniky, které ještě zdaleka nejsou vyčerpané a zástupkyně ministerstva je přítomným představila.

 

Závěrem se přítomní shodli, že Pardubický kraj je v oblasti podpory sociálního podnikání v České republice do značné míry průkopníkem a další kraje by se od něj v této oblasti mohly inspirovat.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.