Tiskové zprávy

Letošní největší investice do školského zařízení v kraji bude brzy dokončena

Letošní největší investice do školského zařízení v kraji bude brzy dokončena
(27.9.2018)

Lanškroun – Radní Bohumil Bernášek navštívil Střední odbornou školu a odborné učiliště Lanškroun, aby se přesvědčil, jak pokračuje přístavba a modernizace odborných učeben. Celkové náklady vyčleněné na tuto akci jsou 52,5 milionů korun.

 

Lanškrounská škola využívá ve městě tři budovy určené pro výuku a dále internát. Záměr vedení školy je jednu budovu zcela opustit a podstatnou část výuky soustředit do objektu na Sokolské ulici, v Lanškrouně nazývaného „Střelnice“. Zde už od jara panuje čilý stavební ruch.

 

„Práce pokračují podle harmonogramu, i když se nějaké problémy vyskytly. V nových prostorách vznikají nejen nové učebny, ale i zázemí pro učitele a žáky. K budově bude přistavěn nový výtah. Rozvedeno už bylo cca 40 km nejrůznějších kabelů. Dílo by mělo být stavebně dokončeno v letošním roce. Kompletní přestěhování chceme realizovat do konce školního roku 2018/19,“ informoval ředitel školy Jaroslav Novák.

 

V současné době Pardubický kraj realizuje výběrové řízení na dodávku CNC strojů, které by měly sloužit pro výuku budoucích nástrojařů. Vedle nich studují na lanškrounské škole také specialisté na elektrotechniku a automatizaci. Absolventi školy jsou velmi žádaní v průmyslových firmách regionu.

 

„Vedení školy si zřejmě příliš neodpočine ani o příštích prázdninách. Pardubický kraj plánuje rekonstrukci stropu sportovní haly přiléhající ke škole. Její využitelná výška by se měla zvětšit o 80 cm, které v současné zabírá ochranná síť a hala dostane i nové moderní osvětlení. Náklady na tuto akci budou činit přibližně pět milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu kraje,“ dodal Bohumil Bernášek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.