Tiskové zprávy

Suchou Lhotu trápí stav požární nádrže. Hejtman přislíbil pomoc s opravou

Suchou Lhotu trápí stav požární nádrže. Hejtman přislíbil pomoc s opravou
(26.9.2018)

Suchá Lhota - Cyklisté směřující z Cerekvice nad Loučnou směrem na Nové Hrady si jistě pamatují dlouhý táhlý kopec, který protíná Suchou Lhotu. Právě tato obec s 91 obyvateli byla v úterý odpoledne cílem cesty hejtmana Martina Netolického. Ten se zástupci obce řešil především nutnou rekonstrukci místní požární nádrže, ale také postupnou rekonstrukci návsi, na kterou Pardubický kraj přispěl v rámci Programu obnovy venkova. Tento dotační titul posloužil také pro obnovu památníku obětem 1. světové války.

 

„Obec v letošním roce získala Bílou stuhu v rámci krajské Vesnice roku. Kromě prestižního ocenění je s tím spojen také finanční dar v hodnotě 120 tisíc korun z krajského rozpočtu. Nejpalčivějším problémem, který v současné době obec řeší, je stav požární nádrže, která byla vybudována v 50. letech a dnes je de facto v havarijním stavu. Část nákladů na nezbytné opravy by mohla pokrýt dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, které vypisuje dotační titul pro obce, které jsou úspěšné v rámci Vesnice roku. V tuto chvíli jsme připraveni, v případě, že obec skutečně prostředky získá a stavbu zahájí, pomoci příspěvkem z krajského rozpočtu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Ten se seznámil s dalšími investicemi v obci, mezi které patří třetí fáze obnovy návsi, kterou kraj podpořil v rámci svého Programu obnovy venkova. „Pro naši malou obec je jakýkoliv finanční příspěvek velmi významný a krajské dotace patří jednoznačně mezi ty nejjednodušší, co se týká přípravy a podání žádosti. Celý systém je pro nás jako malé obce, ve kterých nepracují specializovaní úředníci, velmi přehledný,“ uvedl starosta obce Jiří Koníček.

 

Bílá stuha prokazuje zapojení dětí a mládeže do života obce a koncepční podporu jejího zájmu o venkovskou pospolitost. Oceňovány jsou aktivity výchovy mladé generace místními spolky, práce s dětmi v knihovně, vytváření podmínek pro trávení volného času. Významným přínosem jsou úspěchy mladých lidí a jejich trvalý zájem o život a rozvoj obce, mezigenerační setkání, mimoškolní činnost dětí a dobré příklady trvalé práce s dětmi a mládeží v místě.

 

Obec Suchá Lhota se nachází mezi Cerekvicí nad Loučnou a Novými Hrady v nadmořské výšce 430 m ve vzdálenosti 10 km na západ od Litomyšle. Obec má 46 popisných čísel a 91 obyvatel. Pro srovnání, v roce 1929 měla obec o šest popisných čísel méně, ale žilo v ní 228 obyvatel. K Suché Lhotě náleží osada Posekanec, kde se v současnosti nachází pět stavení, z nichž pouze jedno je trvale obydleno.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.