Tiskové zprávy

Spolupráce kraje a Heřmanova Městce je ideální. Kraj opravuje silnice a pomáhá v jednání se státem

Spolupráce kraje a Heřmanova Městce je ideální. Kraj opravuje silnice a pomáhá v jednání se státem
(26.9.2018)

Pardubice - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal se starostou Heřmanova Městce Josefem Kozlem. Cílem schůzky byla především rekapitulace rozjednaných aktivit z minulých jednání. Kraj sehrál důležitou roli v případě jednání se státními organizacemi jako Správa železniční a dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic ve věci budování přestupního terminálu vlak-autobus a vybudování kruhového objezdu na silnici I/17 a bezpečnostních opatření na této silnici směr centrum města.

 

„Heřmanův Městec patří mezi velmi aktivní města v jednání s krajskou samosprávou, a proto jsme s panem starostou Kozlem po celou dobu jeho fungování na radnici ve velmi úzkém kontaktu. Podařilo se nám například usnadnit přípravy vybudování přestupního terminálu vlak-autobus díky jednání se Správou železniční a dopravní cesty. Pro město bude přesunutí současného autobusového nádraží z centra města velký posun směrem k oživení náměstí, které bude možné využívat pro řadu dalších aktivit. Díky vymístění linkových autobusů by mohlo vzniknout důstojné centrum, které si město zaslouží,“ řekl hejtman Martin Netolický. „V současné době máme připravena všechna stavební povolení a v rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsme ve fázi, kdy je projekt doporučen ke spolufinancování. Nyní pracujeme na realizační projektové dokumentaci, což nám následně umožní zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby,“ přiblížil projekt starosta Heřmanova Městce Josef Kozel.

 

Dlouhodobým problémem města je křižovatka na výjezdu z města směr Polička a Seč na silnici I/17. „Díky jednáním s Ředitelstvím silnic a dálnic se podařilo vybudovat nejen brzdící pruhy před přechody pro chodce, ale posunout přípravy na vybudování kruhového objezdu, který jednoznačně pomůže nejen plynulosti dopravy, ale především bezpečnosti. V současné době je vydané územní rozhodnutí a čeká se na stavební povolení,“ uvedl hejtman Martin Netolický a přiblížil investiční aktivity kraje ve městě. „V rámci zásobníku dopravních projektů máme připravenou rekonstrukci Pokorného ulice na výjezdu směr Prachovice. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace a předpokládaná cena se pohybuje okolo 16 milionů korun. Společně s Havlíčkovou ulicí směrem na Pardubice se jedná o dvě krajské příjezdové cesty do města. Havlíčkova ulice byla i díky dobré spolupráci s panem starostou dokončena již v loňském roce,“ sdělil hejtman Netolický.

 

Ten se starostou města Josefem Kozlem probíral také program blížících se Heřmanoměsteckých slavností, které se již třetím rokem konají pod záštitou hejtmana.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.