Tiskové zprávy

O evropské prostředky se ucházejí i speciální školy z kraje

Ilustrační foto ZŠ a MŠ speciální
(28.8.2018)

Pardubice - Do integrovaného operačního programu přihlásí Pardubický kraj i dva projekty speciálních škol v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích a také projekt na modernizaci zařízení speciálního školství v Moravské Třebové, Žamberku, Poličce a pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí. Projekty schválili radní Pardubického kraje.

 

„Rádi bychom s těmito projekty uspěli a získali 85procentní dotaci z Evropské unie a pětiprocentní dotaci od státu. Celkem se jedná projekty za téměř 63 milionů korun,“ uvedla radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.

 

„I v době takzvané inkluze mají speciální školy ve vzdělávací struktuře Pardubického kraje své pevné místo a my na ně nezapomínáme. Aby mohly plnit své úkoly na úrovni 21. století, potřebují k tomu vytvářet podmínky, a tomu napomohou i tyto projekty,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí

Tato škola plánuje půdní vestavbu ve stávajícím objektu. Vznikly by tak odborné učebny pro pracovní terapii, muzikoterapii, počítačová učebna a také multisenzoriální učebna pro žáky s autismem. Nové bude i zázemí pro učitele, bezbariérové WC a osobní automobil pro výjezdy za klienty.

Integrační centrum v Pardubicích

 

Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Pardubice chce postavit integrační centrum pro pracovní a pohybové rehabilitace. Třípodlažní objekt by navazoval na stávající budovu a obsahoval by prostory pro vzdělávání a praxi, tělocvičnu, dílnu, cvičný byt i místo pro drobné pěstování. Součástí projektu je i modernizace odborných učeben ve staré budově a pořízení nového vybavení učeben. Celý areál bude pak bezbariérový.

 

Modernizace infrastruktury

Tento projekt počítá s modernizací a rekonstrukcí speciálních škol a zařízení na Svitavsku a Orlickoústecku. V Moravské Třebové vznikne třeba z garáže tréninkový byt, bezbariérový vstup zajistí venkovní plošina a škola získá nový automobil. V Žamberku postaví také plošinu a rekonstruují odborné učebny. Automobily na cesty za klienty získají také Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí a Speciální pedagogické centrum v Poličce. Bezbariérový přístup v poradně zajistí nový výtah a učebny dostanou nové vybavení.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.