Tiskové zprávy

Příprava centrálních urgentních příjmů je z velké části hotová

Příprava centrálních urgentních příjmů je z velké části hotová
(8.8.2018)

Pardubice - Pardubický kraj věnuje mimořádnou pozornost zásadním krajským investicím. Další velký kontrolní den přípravy centrálních urgentních příjmů (CUP) v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích se dnes uskutečnil na krajském úřadu za účasti všech zainteresovaných. Jednání řídil 1. náměstek hejtmana pro investice a majetek Roman Línek a zúčastnili se ho radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr, management Nemocnice Pardubického kraje včetně ředitelů úseků, kde se výstavba uskuteční, a také projekční a investiční týmy obou staveb.

 

„Pozitivní je, že od minulé kontroly v květnu nedošlo k žádným časovým prodlevám a harmonogram obou prioritních staveb není nutné nijak měnit. Stále tedy počítáme s dokončením urgentního příjmu v Ústí nad Orlicí v roce 2020 a v Pardubicích v roce 2022,“ uvedl po jednání Roman Línek.

 

CUP v Ústí nad Orlicí

Pro centrální urgentní příjem v Ústí nad Orlicí očekává Pardubický kraj vydání územního rozhodnutí už v nejbližších dnech. Kraj zároveň připravil investici, která sníží hlukovou zátěž okolí způsobovanou zejména klimatizací na stávajících budovách nemocnice. V letošním roce budou odstraněny staré garáže a připraveno území pro stavbu.

 

CUP v Pardubicích

Pro Centrální urgentní příjem v Pardubicích, který je už projekčně před dokončením, požádá Pardubický kraj o územní rozhodnutí letos v září. Zároveň už je zde povolena demolice pavilonu číslo 1 – bývalé dětské chirurgie. Ten by tedy mohl být zlikvidován ještě v letošním roce.

 

Nový sedmipodlažní objekt má do budoucna v rámci vysokoprahového příjmu centralizovat urgentní akutní péči nejen chirurgickou, ale také interní a neurologickou. V objektu by dále měla vzniknout nová centrální sterilizace, jedenáct operačních sálů, oddělení ARO, JIP a standardní oddělení chirurgických oborů. U všech příprav jsou odborníci. „Je nezbytné, abychom od začátku otevřeně komunikovali jak s lékaři, tak s vedením nemocnice. Proto jsme ještě v minulých dnech debatovali o posledních dispozičních změnách v jednom z nejdůležitějších pater, a to v patře, které je určeno operačním sálům, dospávacímu pokoji a jednodenní chirurgii,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

„Vzhledem k tomu, že se v Pardubické nemocnici bude potkávat v příštích letech řada investičních akcí včetně nového pavilonu psychiatrie a připravovaného parkovacího domu, zadali jsme zpracovat Plán organizace výstavby pro celý areál nemocnice. Jde nám o to, aby docházelo k minimu komplikací a kolizí mezi jednotlivými stavbami a aby to nenarušilo provoz nemocnice a péči o pacienty,“ dodal Roman Línek.

 

Další velký kontrolní den pro obě stavby se uskuteční ve 2. polovině října.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.