Tiskové zprávy

Kraj je průkopníkem ve spolupráci regionů v Gruzii. Zemi brzdí centralizace rozhodování

Podpis memoranda o spolupráci mezi Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a Rozvojovou agenturou Mtscheta-Mtianeti.
(26.7.2018)

Rozvojové projekty České republiky v Gruzii byly hlavním tématem jednání delegace Pardubického kraje s českým velvyslancem Tomášem Pernickým a Janem Černíkem, který je za tyto projekty zodpovědný. Pardubický kraj je v současné době prvním regionem, který uspěl s žádostí v rámci dotačního titulu České rozvojové agentury. Tento projekt je zaměřený na rozvoj cestovního ruchu, zemědělského školství a venkova. V rámci setkání bylo navíc zástupci regionálních rozvojových agentur Pardubického kraje a regionu Mtscheta-Mtianeti podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci.„Gruzie je pro Českou republiku novou programovou zemí pro rozvojovou spolupráci společně s Bosnou a Hercegovinou, Moldavskem, Kambodžou a Zambií. Mezi priority rozvojové pomoci patří zdravotnictví, agenda spojená s přidružením k EU, rozvoj venkova, turismu a vzdělávání, což jsou také priority našeho projektu krajského projetu, se kterým jsme uspěli u České rozvojové agentury. Česká ambasáda má velký zájem na tom, aby krajský projekt, který je prvním, jež v současné době probíhá, dopadl dobře,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Velkým problémem, který zabraňuje efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky a brzdí rozvoj, je velká míra centralizace, kdy vláda v Tbilisi rozhoduje například o investici do opravy střechy školy v některé z venkovských oblastí. To je jednoznačně špatně a věřím, že obdobné nápady, které se čas od času objevují i u nás, nikdy nebudou realizované,“ uvedl hejtman Martin Netolický.V rámci setkání došlo také k podpisu memoranda o spolupráci mezi Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a Rozvojovou agenturou Mtscheta-Mtianeti. „Rozvojová agentura je velmi aktivní při shánění dotačních prostředků z různých rozvojových programů, které vypisují země Evropské unie. Pro tyto projekty je nutné mít partnera, který bude jistým garantem a poradcem pro tyto projekty. Vzhledem k tomu, že máme bohaté zkušenosti nejen s evropskými fondy, jsme připraveni fungovat jako mentor a garant i v případě projektů v Gruzii,“ uvedl ředitel Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje Richard Červenka.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.