Tiskové zprávy

Přípravy krajských investic nespí ani v letních měsících

Přípravy krajských investic nespí ani v letních měsících
(20.7.2018)

Pardubice - O harmonogramu zásadních investic a přípravě rozpočtu na rok 2019 jednali ve čtvrtek odpoledne hejtman Martin Netolický s 1. náměstkem Romanem Línkem. Mezi tématy jednání byly nejen důležité dopravní stavby, ale také investice ve zdravotnictví se zaměřením na vybudování centrálních příjmů a stavbu nové nemocnice v Moravské Třebové či záležitosti ve školství a kultuře.

 

„Letní měsíce se snažíme využívat k plánování investiční činnosti ve vazbě na rozpočet pro rok následující. V současné době máme v různé podobě rozpracovanosti téměř 150 projektů z evropských fondů za 5,7 miliardy a celou řadu vlastních investic ve všech oblastech od dopravy po zdravotnictví. Mezi zásadní patří samozřejmě budování centrálních příjmů v Ústí nad Orlicí a Pardubicích, výstavba nemocnice v Moravské Třebové, investice na pardubickém zámku, výstavba výjezdové stanice ZZS ve Vysokém Mýtě či aktivity spojené s Winternitzovými mlýny. Nadále počítáme s investicí do provozní budovy na tvrzi Bouda, kde došlo ke zdržení, ne však na naší straně. Zároveň chceme rozběhnout přípravu převodu Boudy pod Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, což by mělo pomoci především provozní stránce objektu,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zároveň upozornil, že kraj stejně jako v minulosti připravuje projekty i nad rámec dostupných finančních prostředků. „V minulosti se nám osvědčilo připravit projekty do zásobníku akcí. To nám umožňuje v případě problémů pružně reagovat a neztrácet další drahocenný čas,“ sdělil hejtman Netolický.

 

Jedním z témat jednání byl také postup výkupu pozemků pod silnicemi, které kraj plánuje zmodernizovat. „Bohužel majetkoprávní vypořádání se často vlečou nepřiměřeně dlouho. V rámci silničních projektů se jedná o tisíce smluv s vlastníky pozemků, což samozřejmě vyžaduje nemalé úsilí a čas, a proto jsme v letošním roce personálně posílili, abychom zajistili, že vše bude řešeno co nejrychleji. Cílem je, abychom na naše silnice mohli vyčerpat všechny finance, které můžeme čerpat z rozvojových fondů EU“ sdělil 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který má investice, majetek a kulturu ve své gesci.

 

Ten také navrhl nový systém sledování a řízení investic kraje. Systém počítá mimo jiné například i s tím, že každé čtvrtletí radní Pardubického kraje spolu s vedoucími odborů proberou na svém zasedání po sektorech i jmenovitě všechny běžící i připravované investice. Podle aktuálního vývoje na nich rozhodnou o dopadech do rozpočtu či časových změnách. „Nejedná se o jednoduchý úkol. Kraj je největší realitní vlastník v území, spravuje nemovitý majetek v hodnotě přes 25 mld. korun a téměř 3.200 km silnic. Na tomto majetku dnes realizujeme či připravujeme 211 investičních akcí v celkové výši 9,6 mld. korun,“ shrnul Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.