Tiskové zprávy

Kraj pracuje s obcemi na zklidnění dopravy mezi Mikulčí a Svitavami

Hejtman Matin Netolický a náměstek Michal Kortyš.
(28.6.2018)

V sále Rady Pardubického kraje bylo v úterý odpoledne podepsáno memorandum o spolupráci Pardubického kraje, Města Svitavy a obcí Javorník, Kukle a Mikuleč. Dokument má vést ke zklidnění dopravy na silnici II/366 v úseku Svitavy - Mikuleč. Cílem připravovaných opatření je chránit občany i silnice před negativními vlivy, které způsobují projíždějící kamiony a nákladní auta.

 

„Řada kamionů mířících od Litomyšle směrem na Brno využívá tuto silnici II/366 velmi hojně, ačkoliv její parametry rozhodně této zátěži neodpovídají. K celému problému musíme přistoupit systematicky, a proto jsem rád, že se nám podařilo s příslušnými obcemi domluvit na společném postupu. Realizace opatření na této trase je pouze počátek. Problém jako takový bude vyřešen definitivně po dostavbě dálnice D35, která je v tomto úseku zatím v nedohlednu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Občané na trase jsou se současným stavem dlouhodobě nespokojeni, a proto chceme vzhledem k tomu, že se jedná o silnici v majetku Pardubického kraje, najít společnou shodu a v rámci našich možností dotčeným obcím pomoci,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Memorandum jako takové vzniklo na základě iniciativy náměstka hejtmana pro oblast dopravy Michala Kortyše, který na něm společně se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje pracoval. „Nejprve jsme nechali zpracovat průzkum zatížení, ze kterého vychází studie navrhující bezpečnostních opatření v daném úseku. Pardubický kraj spolu s obcemi zajistí organizační a stavebně technická opatření k vybudování bezpečnostních prvků na silnici,“ informoval náměstek Michal Kortyš s tím, že tato silnice  je jednou z nejzatíženějších silnic II. třídy v rámci kraje a připravovaná opatření pomohou jak k vyšší bezpečnosti, tak větší plynulosti provozu. „Součástí opatření jsou například zpomalovací ostrůvky či úprava přechodů pro chodce. Chceme také zamezit odstavování kamionů na autobusových zastávkách. Jednou z variant je také vybudování vysokorychlostních vah před železničním přejezdem v úseku Svitavy – Javorník,“ dodal Kortyš.

 

Spokojenost s navrhovanými opatřeními vyjadřují také starostové na trase. „Na rozdíl od předchozích období se konečně začíná něco dít, a proto se sluší zástupcům kraje poděkovat. Věřím, že navrhovaná opatření skutečně pomohou dopravu přes naši obec zklidnit,“ řekl starosta Kukle Vlastislav Cach. Spolu s ním se setkání zúčastnil také starosta Svitav David Šimek a starosta Javorníka Zdeněk Bouška.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.