Tiskové zprávy

Pomozte nám urychlit důležité dopravní stavby, žádají krajští zastupitelé poslance

Pomozte nám urychlit důležité dopravní stavby, žádají krajští zastupitelé poslance
(27.6.2018)

Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém úterním jednání schválilo usnesení, kterým požaduje po Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby v souvislosti s novelizací zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury nebyly vyřazovány žádné veřejně prospěšné stavby na území Pardubického kraje. Zároveň krajští zastupitelé požadují, aby byl do budoucna výčet staveb rozšířen o obchvaty a přivaděče sloužící k napojení dálnice D 35 a silnice I. třídy.

 

„V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je v současné době ve třetím čtení návrh novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. V rámci projednávání někteří poslanci navrhují, aby byl z výčtu staveb důležitých pro stát odstraněn například Plavební stupeň Přelouč, což jako krajská samospráva jednoznačně odmítáme. Dále je pro nás velmi důležité, aby se ve výčtu staveb v budoucnu objevily také přivaděče na dálnici D35 a významné silnice I. třídy,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Krajští zastupitelé mne pověřili, abych v tomto smyslu komunikoval s předsedou Sněmovny, předsedy politických klubů a předsedou dopravního podvýboru o uvedené žádosti a následně informoval i předsedu Senátu včetně předsedů politických klubů. Při nejbližší možné příležitosti tak učiním, protože tato změna může mít závažný dopad na přípravu některých staveb v kraji,“ dodal hejtman Martin Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.