Tiskové zprávy

MASky musí o svoje místo bojovat. Vepříkovská deklarace získává podporu venkova

MASky musí o svoje místo na slunci bojovat. Vepříkovská deklarace získává podporu venkova
(4.6.2018)

V kulturním domě v Českých Heřmanicích se uskutečnilo společné setkání Rady Pardubického kraje se zástupci mikroregionů a Místních akčních skupin Pardubického kraje s názvem Spojujeme venkov, které zorganizovalo Sdružení místních samospráv ČR Pardubického kraje. Každý z přítomných krajských radních představil starostům priority a aktuality v rámci své gesce. Diskuse se pak zabývala především fungováním a budoucností regionální politiky a Místních akčních skupin po roce 2020. Shromáždění na závěr svého jednání jednomyslně podpořilo Vepříkovskou deklaraci, kterou vydalo Sdružení místních samospráv ČR právě k budoucnosti regionální politiky pro nové programové období evropských fondů. Na tuto debatu navázalo setkání starostů s poslanci a senátory z regionu.

 

„Situace Místních akčních skupin není bohužel veselá, což vychází především z postojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Měl jsem možnost se podílet na formování programového prohlášení vlády a přestože MMR po roce 2020 počítá s využitím Komunitně vedeného místního rozvoje, ne zcela ale počítá s MASkami. Pořád je však čas, aby bojovaly o svoji existenci. Jsem přesvědčený o tom, že není dobré, aby Česká republika každých sedm let měnila strukturu pro čerpání evropských fondů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také zmínil, že krajská podpora Místním akčním skupinám bude pokračovat i v příštím roce. „Pro letošní rok jsme na malou krajskou metodu LEADER vyčlenili pro každou MASku 400 tisíc korun a k tomu 100 tisíc na provoz. Provozní částka nebude v příštím roce poskytnuta, ale tyto prostředky se přesunou právě na investiční aktivity. MASky tak o prostředky z kraje rozhodně nepřijdou,“ řekl hejtman Netolický, který se společně s kolegy připojil k textu takzvané Vepříkovské deklarace.

 

Vepříkovská deklarace

Jedná se o prohlášení Sdružení místních samospráv ČR k budoucnosti regionální politiky po roce 2020. Signatáři deklarace požadují naplnění sedmi základních bodů: subsidiarita, znalost venkova, území, principy, strategie, operační program pro územní dimenzi a čerpání. „Obáváme se, že v přípravách budoucího nastavení evropských strukturálních investičních fondů jsou venkovské regiony opomíjeny, což je pro nás nepřijatelné. V rámci deklarace, ke které se na našem setkání připojili všichni přítomní, požadujeme mimo jiné snížení počtu operačních programů a byrokracie spojené s administrací projektů, ale také zachování principu subsidiarity, tedy přístupu, kdy se problémy řeší na té úrovni správy věcí veřejných, kde je to nejúčelnější,“ uvedl za krajské SMS ČR starosta Českých Heřmanic Pavel Eliáš. Deklarace je výchozím dokumentem, který shrnuje postoj SMS ČR před jednáními s dalšími aktéry, kterými jsou například Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí, Národní síť místních akčních skupin nebo Spolek pro obnovu venkova.

 

Kraj je pro obce partnerem, shodují se radní

Jednání se zástupci MAS a mikroregionů byli přítomni také členové krajské rady. První náměstek hejtmana pro investice, majetek a kulturu Roman Línek seznámil přítomné s aktuální krajskou podporou obcím v oblasti kultury a majetku. Hovořil mimo jiné o převodech pozemků z obcí na kraj a obráceně či příspěvcích na opravy drobných kulturních památek včetně zvoniček či křížků. Záležitosti v oblasti zdravotnictví včetně plánu na vybudování nové nemocnice v Moravské Třebové, či průběh příprav výstavby centrálních urgentních příjmů představil starostům radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Bohumil Bernášek, do jehož gesce spadá školství, se věnoval především snahám kraje o rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání včetně investic do rekonstrukcí škol a pořizování moderního vybavení nejen učeben odborného výcviku, ale také stravovacích prostor či sociálních zařízení. Regionální rozvoj spadá do oblasti působnosti krajské radní Hany Štěpánové, která vnímá problémy starostů také ze svého dlouholetého působení v pozici starostky Morašic. Dotace na Místní akční skupiny je součástí krajského Programu obnovy venkova, který spadá do gesce Václava Kroutila, který mimo jiné informoval starosty, že se v letošním roce kraji podařilo navýšit finanční prostředky v rámci tohoto programu, z něhož bylo celkově podpořeno 375 žádostí v rekordní částce 63,3 milionu korun.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.