Tiskové zprávy

Ministerská kontrola pochválila hospodaření kraje za loňský rok

Ministerská kontrola pochválila hospodaření kraje za loňský rok
(4.6.2018)

Pardubice - Rada Pardubického kraje schválila na svém posledním jednání návrh účetní závěrky a závěrečný účet Pardubického kraje za rok 2017. Hospodaření kraje skončilo v loňském roce v kladných číslech, a to ve výši přesahující 810 milionů korun. Přebytkové hospodaření pozitivně ovlivnil především zlepšený výběr sdílených daní i úspory při výběru dodavatelů na krajské investice. Krajské hospodaření ocenila i kontrola Ministerstva financí ČR.

 

„Kontrola z Ministerstva financí ČR přezkoumala hospodaření našeho kraje v roce 2017 a konstatovala, že nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky, což je pro nás samozřejmě velmi potěšující zjištění, které dokládá, že se vždy snažíme chovat tak, jak je pro kraj nejlepší. Stejně jako v předchozích letech se nám podařilo hospodařit s přebytkem, který vracíme zpět do regionu v podobě investic především do dopravní infrastruktury, ale také dalších oblastí. Kromě zvýšeného inkasa daní, kdy jsme pro kraj získali 416 milionů korun navíc, se na příznivém hospodářském výsledku podílely úspory v oblasti investic a projektů EU, kdy se dařilo soutěžit veřejné zakázky za nižší než předpokládané ceny,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 

 

Účetní uzávěrka a závěrečný účet kraje budou předloženy ke schválení na nejbližším jednání zastupitelstva, čímž bude splněna povinnost daná vyhláškou. Závěrečný účet za rok 2017 bude po odsouhlasení Zastupitelstvem Pardubického kraje zveřejněn na úřední desce Pardubického kraje a na webových stránkách www.pardubickykraj.cz.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.