Tiskové zprávy

Díky Pardubickému kraji by se mohlo zjednodušit správní řízení

Díky Pardubickému kraji by se mohlo zjednodušit správní řízení
(25.5.2018)

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se v pátek ve druhém čtení projednával legislativní návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na novelizaci správního řádu, který se snaží řešit tzv. systémovou podjatost. Zastupováním všech českých krajů byl Asociací krajů České republiky pověřen hejtman Martin Netolický, který je předsedou Výboru pro veřejnou správu a legislativu AKČR. Na jednání poslanců jej zastupoval 1. náměstek hejtmana Roman Línek a s podpůrnými stanovisky vystoupili také Zuzana Ožanová za Ústavně právní výbor a Martin Kupka za Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. 

 

„Návrh legislativní iniciativy schválilo krajské zastupitelstvo v prosinci loňského roku na základě předchozích debat v rámci Asociace krajů ČR. Námi navrhovaná právní úprava řeší systémovou podjatost tak, že vymezuje podmínky, při nichž může dojít k vyloučení úřední osoby ze všech úkonů v řízení. To znamená, že úřední osoba nebude moci být vyloučena, bude-li její domnělá podjatost vyvolána mimo jiné jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku. Důsledkem přijetí navrhované úpravy by měl být výrazný pokles počtu zejména účelových námitek podjatosti, tedy námitek systémové podjatosti, což povede k efektivnějšímu a rychlejšímu rozhodování správních orgánů,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který o tomto problému hovořil mimo jiné v rámci jednání s ministrem vnitra v demisi Lubomírem Metnarem při jeho návštěvě Pardubického kraje.

 

V rámci druhého čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky obhajoval v zastoupení hejtmana návrh 1. náměstek Roman Línek. „Praktickým příkladem nevyhovujícího stavu může být případ, kdy se politik vyjádří k důležité otázce veřejného zájmu. To je ostatně to, co se od politika očekává. Dnes je to ale  i faktický  důvod pro vyloučení z rozhodování u všech zaměstnanců toho správního úřadu, jehož politik poskytl takové vyjádření. Pokud bychom to dovedli do absurdna, nemohl by se politik veřejně vyjadřovat. Každé jeho vyjádření by mohlo být zneužito k namítání systémové podjatosti založené na existenci služebního či pracovněprávního poměru. Tomu by měla námi navrhovaná úprava zamezit,“ zaznělo od Línka ve sněmovně.

 

Návrh získal širokou podporu například od Asociace krajů ČR,  Svazu měst a obcí ČR, ale i Ministerstva vnitra ČR a v průběhu projednávání i  příslušných výborů Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Dosavadní systém totiž mohli zneužívat ti, kteří chtěli narušovat správní řízení, prodlužovat ho a komplikovat.

 

Pardubický kraj podal za dobu své existence několik legislativních  návrhů poslanecké sněmovně. Je to však první případ, kdy návrh ve sněmovně prošel úspěšně až do třetího, závěrečného čtení. Možnost podávat legislativní návrhy nemají regiony všude, ale je vidět, že může přispět k řešení problémů veřejné správy.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.