Tiskové zprávy

Kraj chce čelit nejen problémům se suchem a nedostatkem vody

Kraj chce čelit nejen problémům se suchem a nedostatkem vody. Zakládá specializovaný institut
(14.5.2018)

Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání doporučila krajským zastupitelům schválit založení Institutu environmentálních výzkumů a aplikací. Kraj tak reaguje na narůstající problémy se suchem a nedostatkem vody v krajině. Cílem institutu je především příprava opatření, která mají pomoci regionu se vypořádat s následky sucha a zabránit jejich rozšíření, ale také organizace různých seminářů, workshopů a zajišťování osvěty. Založení institutu bude projednávat zastupitelstvo na svém červnovém zasedání.

 

„Navazujeme na schválenou koncepci české vlády a chceme také v našem kraji vytvořit účinná opatření k minimalizaci dopadů sucha a nedostatku vody na životy a zdraví obyvatel, hospodářství, životní prostředí a na celkovou kvalitu života v našem kraji. Ten prozatím nepatří mezi nejohroženější, ale již nyní evidujeme oblasti v regionu Železných hor, který by mohly mít potenciálně problém. I proto chceme být připraveni a řešit tento problém včas,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V minulosti jsme se po velké povodni v roce 1997 a následně 2002 zaměřovali na protipovodňovou ochranu, která je podle mého názoru dnes velice dobrá a účinná. Nyní se setkáváme s problémem opačným, a tím je nedostatek vody v krajině,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

 

Aby mohl Pardubický kraj účinně naplňovat svoji regionální strategii, rozhodl se založit specializovaný odborný institut, prostřednictvím kterého bude možné cestou dílčích projektů vypracovat i pro území regionu komplexní, dlouhodobou a ucelenou strategii, zaměřenou na snížení dopadů sucha na krajinu, lidské zdraví a životy, ale rovněž tak i na ochranu před povodněmi, které jsou dalším předpokládaným fenoménem možné klimatické změny. „Institut se na odborné úrovni bude zabývat regionální strategií adaptačních opatření, zahrnující potřebný stupeň poznání, na základě kterého by byly navrženy technické a ekonomické nástroje aplikovatelné na území našeho kraje, ze kterých by mohly vycházet i možné podněty pro legislativní změny a případně i návrhy na vytvoření potřebných programových dotací,“ uvedl krajský radní pro oblast životního prostředí, zemědělství a venkova Václav Kroutil s tím, že by spolek organizoval také různé semináře, workshopy a zajišťoval osvětu v této problematice.

 

Krajští radní rovněž navrhli obsazení prvních pozic ve správní radě. Těmi byli navrženi hejtman Martin Netolický, krajský zastupitel a senátor Petr Šilar, předseda zastupitelského klubu hnutí ANO 2011 Jan Procházka. Na funkci revizora ústavu je navržen předseda finančního výboru zastupitelstva Jan Foldyna.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.