Tiskové zprávy

Kraj podpoří rozvoj problémových mikroregionů deseti milióny

Kraj podpoří rozvoj problémových mikroregionů deseti milióny
(6.4.2018)

Pardubice - Jedním z cílů současné krajské koalice je rovnoměrný rozvoj celého území regionu. Proto také kraj v loňském roce znovu vyhlásil program s názvem Podpora realizace rozvojových projektů v problémových mikroregionech, jehož cílem je přispět ke snížení všeobecných rozdílů mezi jednotlivými oblastmi regionu. Projekty, které těmto regionům pomohou s rozvojem, projednávali na svém středečním jednání krajští radní. Ti na základě doporučení odborné komise navrhli podpořit celkem 11 projektů částkou přesahující 10 milionů korun. Konečné schválení podpory bude předmětem dubnového jednání krajského zastupitelstva.

 

„V našem kraji se nachází několik oblastí, které byly postiženy strukturálními změnami v průmyslu po roce 1989, a proto chceme tyto vybrané regiony více podpořit a snažit se vyrovnat rozdíly mezi jednotlivými oblastmi našeho kraje. V listopadu jsme proto znovu vyhlásili dotační program na podporu rozvojových projektů v problémových mikroregionech, kde mohly být žadatelem obce a svazky obcí, právnické osoby či podnikatelské subjekty. Podporované projekty se musí týkat pořízení, rekonstrukce nebo modernizace dlouhodobého hmotného majetku investiční výstavbou. Oproti předchozímu roku, kdy jsme uvolnili bezmála devět milionů korun, tak stejně jako v některých dalších programech narostla celková podpora kraje na rozvojové projekty,“ informoval hejtman Martin Netolický.

 

Ve stanoveném termínu Krajský úřad přijal 12 žádostí s celkovou požadovanou výší dotací 14,7 milionu korun. „V souladu se schválenými podmínkami komise vyhodnotila jednotlivé žádosti dle stanovených kritérií a doporučila podpořit 11 žádostí v celkové výši 10,3 milionu korun,“ řekla radní pro regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová.

 

„Mezi doporučenými projekty je například rozšíření výrobního závodu Rehau v Jevíčku, zlepšení technického zázemí obce Biskupice či společenského zařízení v Bělé u Jevíčka pro činnost místních spolků, rekonstrukce objektu čp. 133 v obci Dolní Loučka nebo příprava technické infrastruktury sloužící pro podnikání ve Svitavách,“ uvedla radní Hana Štěpánová. Obec Přívrat pak navrhla eliminovat ohrožení na jedné z komunikací, společnost Vysokozdvižné vozíky s.r.o hodlá regenerovat průmyslovou zónu, obec Mladějov chce rekonstruovat topení v budově kulturního domu a Hlinsko zlepšit komunikaci v průmyslové zóně. Obec Dolní Morava má v plánu projekt Multifunkčního centra Dolní Morava a obec Studnice chce rekonstruovat objekt čp. 163.

 

Cíl dotačního programu

 

Program je zaměřen na vytváření příznivých podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti formou budování infrastruktury, jejíž využití přímo povede k rozvoji podnikání, a je určen obcím i podnikatelským subjektům. Projekt musí být umístěn v problémových mikroregionech Pardubického kraje. Finanční příspěvek (maximální výše je 50 procent celkových nákladů) může být využit na pořízení, rekonstrukci a modernizaci dlouhodobého hmotného majetku.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.