Tiskové zprávy

Regionální rozvojová agentura uspěla v nadnárodním programu se dvěma ekologickými projekty

Regionální rozvojová agentura uspěla v nadnárodního programu se dvěma ekologickými projekty
(26.3.2018)

Pardubice - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje byla velmi úspěšná ve 3. výzvě nadnárodního programu INTERREG EUROPE. Dva projekty s jejím zapojením z oblasti životního prostředí a efektivity zdrojů byly doporučeny pro realizaci. Jeden se zabývá využíváním vodních zdrojů a druhý nakládáním se stavebními a demoličními odpady.

 

Celkem bylo do třetí výzvy předloženo 234 projektů z celé Evropské unie a ke schválení bylo doporučeno pouze 54 projektů. Z pěti vybraných, které mají partnery v České republice, je to ve dvou případech právě Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, což je nevídaný úspěch.

 

„Jsem velmi potěšen úspěchem Regionální rozvojové agentury v této výzvě. Je vidět, že zúročila potřebné zkušenosti, které má už ze současného projektu INNOGROW a který je také podpořen z Interreg Europe. A že tyto zkušenosti dále úspěšně rozvíjí i v dalších výzvách a projektech, které jsou více specializovány na konkrétní odborné oblasti, jako je právě nakládání s vodou anebo se stavebními materiály,“ uvedl radní Pardubického kraje odpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil.

 

Projekt AQUARES je zaměřen na podporu nástrojů pro opětovné využívání odpadních vod. Cílem je zlepšit opatření podporující účinné využívání vodních zdrojů a přijetí zásad udržitelného rozvoje a ekoinovací v zemědělství, průmyslu, městských a rekreačních oblastech. Vedoucím partnerem projektu je Region Murcia (Krajský úřad Murcia) ze Španělska, konsorcium je tvořeno deseti partnery z devíti zemí EU.

 

Projekt CONDEREFF je zaměřen na problematiku nakládání se stavebními a demoličními odpady. Cílem je podpora začlenění nástrojů a opatření o nakládání se stavebními a demoličními odpady do územních politik a také posílení přechodu evropských, resp. regionálních ekonomik na vyšší efektivitu zdrojů a na model cirkulární ekonomiky. Vedoucím partnerem projektu je Polytechnická univerzita Valencie ze Španělska, konsorcium je celkem tvořeno osmi partnery ze sedmi zemí EU.

Oba projekty jsou neinvestičního charakteru. Projekty se začnou se realizovat od poloviny roku 2018 a potrvají 36 měsíců.

 

Více informací:

www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/third-call-projects-approved/

www.rrapk.cz

www.rrapk.cz/projekt-innogrow

www.interregeurope.eu/innogrow/

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.